Premie Menzis zorgverzekering bekend

Menzis Premie Zorgverzekering 2015Zorgverzekeraar Menzis heeft de premie voor haar zorgverzekeringen in 2015 bekend gemaakt. We zien daarbij een kleine premie stijging. Menzis heeft de stijging van de premie beperkt gehouden door het inzetten van reserves. Menzis geeft aan dat het € 123 per verzekerde inzet om de premie voor de nieuwe zorgverzekering niet te veel laten stijgen. In totaal zet Menzis hier een bedrag van € 230 miljoen in. Dit is het volledige resultaat van 2013 plus het te verwachten resultaat van de zorgverzekeringen in 2014.

Nieuwe premie Menzis basisverzekering

De premie van de nieuwe basisverzekering heeft Menzis voor 2015 vastgesteld op € 104,25 per maand. De premie is € 8,75 per maand hoger dan het vorige jaar. Kies je voor een betaling per jaar, dan komt de premiestijging uit op € 105 per jaar. Deze stijging van de premie acht Menzis noodzakelijk om de verwachte zorgkosten van haar verzekerden te kunnen dekken.

Menzis geeft aan dat de premie van de Menzis BudgetBewust verzekering ondanks de stijging van de premie nog steeds een scherpe premie biedt voor een polis met goede zorg. Bij deze basisverzekering heb je wel gekozen voor een beperkte keuze van zorgverleners.

Om de premies van de Menzis zorgverzekering ook in de toekomst laag te houden zet de verzekeraar in op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De verzekeraar wil zorg zoveel mogelijk dicht bij de patiënt in de wijk aanbieden door te kiezen voor een sterke geïntegreerde eerste lijn.

Aanpassing Menzis tandartsverzekeringen

Menzis heeft haar tandartsverzekeringen aangepast. Deze worden voor de klant eenvoudiger en duidelijker gemaakt. Deze tandartsverzekeringen hebben ook een nieuwe naam gekregen. De naam van de verzekering geeft duidelijk aan wat het maximale bedrag per jaar is dat zal worden vergoedt vanuit de afgesloten Menzis tandartsverzekering.

Geen medische acceptatie bij Menzis

Menzis geeft aan dat iedereen welkom is bij haar zorgverzekering. De verzekeraar hanteert geen medische selectie voor de aanvullende verzekering. Iedere verzekerde betaald daarbij dezelfde premie voor de aanvullende verzekeringen. Ongeacht leeftijd van de aanvrager.

Lees meer over de Menzis zorgverzekering