Premie basisverzekering stijgt bij Azivo zorgverzekering

Azivo zorgverzekeringOpnieuw maakt een zorgverzekeraar de premie voor de zorgverzekering 2013 bekend. Azivo geeft vandaag de nieuwe premiestelling openbaar. We zien een lichte stijging van de premie voor de basisverzekering. Voor de basisverzekering is de jaarpremie vastgesteld op 1296 euro. Met een maandpremie van 108 euro. Dit is 50 eurocent per maand meer dan voor de zorgverzekering 2012.

Azivo maakt verder bekend dat de premies voor de meest gekozen aanvullende zorgverzekering gelijk blijft of ook licht stijgt. De premie voor bijvoorbeeld de AV-Basis blijft gelijk. Voor de AV-Top wordt een premieverhoging van 1,55 euro per maand doorgevoerd. De premie voor de AV-TopExtra komt voor de zorgverzekering in 2013 uit op een bedrag van 62,35 euro per maand.

Azivo is financieel gezond voor toekomst

In het nieuwsbericht over de nieuwe premies geeft Azivo aan dat het een coöperatie is zonder winstdoelstelling. Maar het moet wel financiële reserves aanhouden en aan de hogere solvabiliteit eisen voldoen. De verzekeraar heeft haar financiële reserves moeten versterken en staat er nu goed voor. Deze versterking van de reserves heeft wel invloed gehad op de hoogte van de premie.

Azivo zet in op Kwaliteit van de zorg

Om de premiestijgingen ook in de toekomst te beperken zet Azivo nog scherper in op kwaliteit van zorg. Zoveel mogelijk zorg dichtbij de patiënt in de wijk door een sterke geïntegreerde 1e lijn. Samenwerking tussen zorgverleners in de 1e lijn rondom de patiënt zorgt voor een betere kwaliteit en lagere kosten en voorkomt behandelingen in het ziekenhuis.

Meer over de Azivo zorgverzekering.

Bewaren