Premie Azivo zorgverzekering 2015 bekend

Premie Azivo zorgverzekering 2015Zorgverzekeraar Azivo heeft vandaag de premies voor de nieuwe zorgverzekering bekend gemaakt. Ook Azivo gaat de premies van de zorgverzekering verhogen. De premie voor de Azivo basisverzekering 2015 komt uit op € 105,25 per maand. Op jaar basis is dat een premie van € 1.263. De stijging van de premie is € 8,75 per maand en €105 op jaarbasis.

Inzet reserves om premiestijging te beperken

Azivo geeft aan dat ze haar reserves aanspreekt om dit jaar de stijging van de premie te beperken. In totaal wordt een bedrag van en €200 per verzekerde uit de reserves teruggegeven. In totaal zet Azivo hier €23 miljoen voor in. Toch weet de verzekeraar een premiestijging niet te voorkomen. Azivo geeft aan dat deze extra premie nodig is om de verwachte zorgkosten voor verzekerden te kunnen dekken.

Mede door de hogere rekenpremie die door de overheid is vastgesteld en het overhevelen van verpleging en verzorging naar de basisverzekering zal de premie stijgen. In de rekenpremie wordt de te grote inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers de afgelopen jaren betaald hebben, gecorrigeerd geeft Azivo aan.

Azivo is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie heeft geen aandeelhouders en hoeft geen winst uit te keren. Positieve resultaten van de zorgverzekeraar die niet nodig zijn voor de wettelijke reserves kunnen door Azivo dan ook worden verwerkt in de te vragen premies. Azivo gebruikt nu 20 miljoen euro van de reserves plus het verwachte resultaat van 2014 om de premiestijging van de nieuwe zorgverzekering te dempen.

Op haar site geeft Azivo aan dat ze nog meer inzet op de kwaliteit van zorg om de premie ook in de toekomst laag te houden. Zorg wordt zo dicht mogelijk bij de patiënt in de wijk gegeven door een sterke geïntegreerde eerste lijn. Samenwerking met deze zorgverleners en de patiënt moet zorgen voor een beter kwaliteit en lagere kosten. Ook moeten op deze manier onnodige ziekenhuis behandelingen voorkomen worden.

Aanvullende verzekeringen Azivo

Azivo hanteert geen medische acceptatie. Iedereen is welkom. Bij Azivo betaalt iedereen voor de aanvullende verzekeringen dezelfde premie ongeacht de leeftijd van de aanvrager. Bij Azivo kun je uit de volgende aanvullende verzekeringen kiezen:

  • AV-Basis, vanaf € 10,50 per maand
  • AV-Top, vanaf € 32,00 per maand
  • AV-TopExtra, vanaf € 66,35 per maand

De tandartsverzekering is daarbij standaard inbegrepen.

Zie de site van Azivo voor een volledig overzicht van de dekking van deze aanvullende verzekering of lees meer op deze site over de Azivo zorgverzekering