Positief resultaat voor De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland ZorgverzekeraarDe Friesland Zorgverzekeraar heeft een goed jaar achter de rug. Dit blijkt uit de eerste nog voorlopige cijfers. Er is een positief resultaat geboekt van € 31 miljoen, waarvan € 11 miljoen uit de normale bedrijfsvoering en € 20 miljoen uit beleggingen. Na het verlies van afgelopen jaar is er weer een opgaande lijn in het aantal verzekerden.
Dit jaar wil De Friesland oogsten. Het Strategisch Plan zoals dat afgelopen jaar is ingezet, moet vruchten gaan afwerpen. Dat geldt onder meer voor het scherp inkopen van zorg op basis van kwaliteit. De Friesland beschikt over steeds meer en goede gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg door ziekenhuizen. Met deze gegevens gaat De Friesland de gesprekken aan om gezamenlijk te komen tot verdere verbetering van die zorg voor haar klanten.
Kwaliteit van zorg Dit is ook wat de overheid van zorgverzekeraars verwacht. Inkopen op basis van kwaliteit en tegen een goede prijs. Concentratie van zorg, waarbij niet langer iedere soort behandeling door ieder ziekenhuis wordt uitgevoerd, zal in overleg met ziekenhuizen ook meer vorm krijgen. Kwaliteit is daarbij het uitgangspunt. Door meer ingewikkelde behandelingen te concentreren wordt kennis en ervaring gebundeld en komen de juiste specialisten op de juiste plaats waardoor de beste zorg en nazorg kan worden gegarandeerd.
Scherpe premie De campagne is pas eind deze maand afgesloten, daardoor kunnen nog geen definitieve cijfers worden verstrekt. De eerste signalen over het verloop van de campagne zijn positief. Na het verlies van 6.000 verzekerden in 2009, lijkt er weer sprake te zijn van groei.
Kiemer Deze opgaande lijn is mede te danken aan een goede scherpe premie, uitgebreide dekkingen, nieuwe producten en een goede service. Zo is De Friesland door Zorgkiezer verkozen tot beste zorgverzekeraar van 2010 en scoorde De Friesland ook goed in andere consumentenonderzoeken. De nieuw opgerichte zorgverzekeraar Kiemer, onderdeel van De Friesland en een belangrijke pijler uit het Strategisch Plan, levert ook een bijdrage aan de opgaande lijn.
Preventie In 2011 gaat De Friesland volop door met het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten, bijvoorbeeld op het gebied van E-health of de ontwikkeling van zorg op het platteland dicht bij de klant waarbij huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen maar zo nodig ook specialisten uit het ziekenhuis, samenwerken. De Friesland zal nog sterker uiting geven aan haar maatschappelijke rol op het gebied van preventie door samen met andere partijen beweegprogramma’s op te zetten in wijken en op scholen teneinde de jeugd gezond te houden.
Zorgconcepten Een deel van het positieve resultaat komt direct ten goede aan de verzekerden door te investeren in de beweegprogramma’s en nieuwe zorgconcepten. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van elektronische systemen om patiënten te waarschuwen als ze hun medicijnen moeten nemen of systemen om de veiligheid te vergroten waardoor ouderen en chronische zieken langer zelfstandig en op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. (Bron: persbericht De Friesland)