Overeenkomst tussen AZVZ en Zorg en Zekerheid

Zorg en zekerheid ZorgverzekeringAfgelopen dinsdag 16 november hebben de directeur van AZVZ en de voorzitter van de raad van bestuur van Zorg en Zekerheid een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met het ondertekenen van deze overeenkomst is bevestigd dat de verzekerden van het Algemeen Ziekenfonds Voor Zeelieden (AZVZ) worden ondergebracht bij Zorg en Zekerheid.

Dit gaat in per 1 januari van 2011, het nieuwe zorg verzekeringsjaar. Beide verzekeraars werken al geruime tijd samen. Deze samenwerking startte in 2005 onder de noemer de Maritieme Maatschappij. Vanuit deze samenwerking werden zorgverzekeringen geboden aan iedereen die werkzaam is in de maritieme sector, of werkzaam was.

Pas in het nieuwe jaar zal er iets gaan veranderen voor de huidige verzekerden van het AZVZ. Zij ontvangen een aanbod voor 2011 dat overeenkomt met hun huidige verzekering. Naast de basisverzekering wordt een passende aanvullende verzekering geboden die naadloos aansluit op de bijzondere verzekeringssituatie voor zeevarenden.

In 2011 zal Zorg en Zekerheid de zorgverzekeringswet voor AZVZ uitvoeren. Zie voor meer details over deze samenwerking de site van Zorg en zekerheid.

Lees meer over de Zorg en Zekerheid zorgverzekering op deze site.

Bewaren