Oproep budget- of naturapolis opzeggen gevaarlijk?

oproep budget- en naturapolisGeld.nl reageerde vorige week met een persbericht op de oproep van Zorgkiezer.nl. De website Zorgkiezer.nl riep mensen met een budget- of naturaverzekering om de zorgverzekering op te zeggen. Maar dit is een gevaarlijk advies voor de chronisch zieken laat Geld.nl weten. En voor andere verzekerden die aanspraak die een aanvullende zorgverzekering nodig hebben. De vergelijkingssite Geld.nl wijst op het risico van een medische acceptatie bij een aanvullende zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Wat als deze zorgverzekeraar je niet accepteert? Je oude zorgverzekeraar is niet verplicht om je weer als verzekerde te accepteren. Uit voorzorg opzeggen is voor deze groep dus niet verstandig”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit.

Waarom oproep budget- of naturapolis op te zeggen?

Zelf had ik de oproep van Zorgkiezer.nl even gemist. Maar de website Zorgkiezer.nl deed de oproep omdat nog weinig bekend is over de contracten met ziekenhuizen. Je weer als verzekerde nog onvoldoende over de gecontracteerde zorgverleners. Eerder deze maand plaatsten we al het bericht dat veel zorgverzekeraars nog de contracten moeten afronden met ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze contractering is vooral belangrijk bij de naturaverzekering en de budgetpolis.
Als je nu zou opzeggen bij je huidige zorgverzekering kan je in januari een nieuwe zorgverzekering kiezen. Want opzeggen moet voor het einde van het jaar. In januari is meer bekend over de contracten die de zorgverzekeraars wel en niet hebben gesloten met de ziekenhuizen. Je kunt dan beter bepalen of jouw voorkeur ziekenhuis wel een contract heeft met de zorgverzekeraar.
Wat als contracten voor 2016 niet bekend zijn?

Ingrijpen Minister gevraagd

Geld.nl roept de minister op om in te grijpen bij de contractering van de ziekenhuizen. DE vergelijkingssite stelt voor dat de minister gaat afdwingen dat de gegevens van 2015 leidend zijn voor de zorgpolissen waarbij voor begin 2016 nog geen contracten zijn gesloten. Heeft het ziekenhuis in 2015 een contract met de zorgverzekeraar, dan mag de verzekerde zonder tegenbericht ervan uitgaan dat dit contract ook in 2016 gesloten is. Mocht later in 2016 toch blijken dat er geen contract is met het ziekenhuis en de zorgverzekeraar, dan moet de zorgverzekeraar opdraaien voor dit risico. Dit is het voortel wat Geld.nl doet aan de minister.
Een duidelijk en te begrijpen voorstel. Eigenlijk zouden de zorgverzekeraars zelf met dit statement moeten komen. Maar dan verliezen ze ook een belangrijk pressie middel richting de ziekenhuizen. De urgentie om een nieuwe contract te sluiten neemt bij het ziekenhuis af.

Toch goed dat Zorgkiezer.nl deze discussie over de contractering van ziekenhuizen op scherp stelt en Geld.nl duidelijk stelling neemt richting de minister.