Open brief zorgverzekeraar DSW aan Minister Schippers

DSW Zorgverzekering 2014In de zaterdag editie van de Telegraaf een pagina grote open brief van zorgverzekeraar DSW aan Minister Schippers. Deze brief is afgedrukt op de hele achterkant van een van de onderdelen van de dikke zaterdag editie van de Telegraaf. Zeer grote exposure dus. In deze open brief richt DSW zich tot Minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Keuzevrijheid basis van zorgstelsel

In de aanhef van de brief geeft DSW aan dat de keuzevrijheid van de verzekerde de basis vormt van het huidige zorgstelsel. Tevens geeft de verzekeraar aan dat voor kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg het essentieel is dat de macht tussen de zorgverzekeraars en de verzekerden in balans is.

In Nederland is iedereen verplicht om een zorgverzekering te sluiten. Dit op basis van een solidaire basis premie. In ruil daarvoor heeft de verzekerde de vrijheid gekregen om te kiezen bij wie de zorgverzekering wordt afgesloten en waar een eventueel noodzakelijke behandeling zal plaatsvinden. Zorgverzekeraars mogen de verzekerden niet hinderen in deze vrije keuze. DSW stelt dat daarom zorgverzekeraars ook een deel van niet gecontracteerde zorg moeten vergoeden. De vrijheid is keuze is essentieel.

Zorgverzekeraars te machtig

In de open brief stelt DSW dat de zorgverzekeraars op dit moment al te machtig zijn. Met 90% van de Nederlanders die bij de 4 grootste zorgverzekeraars hun zorgverzekering hebben lopen. DSW stelt dat er sprak is van een oligopolie. En waar macht groot is dreigt altijd misbruik schrijft DSW. In artikel 13 van het huidige zorgstelsel worden de verzekerden beschermt tegen monopolistische gedragingen van de zorgverzekeraars. Maar juist dit artikel zal binnenkort in De Kamer behandelt worden. Een voorgestelde wijziging is dat verzekeraars vrij worden om bepaalde nota’s niet meer te vergoeden. Als bijvoorbeeld geen gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorg. Hiermee komt de vrije keuze dus te vervallen.

Verstoorde machtsbalans

De verzekerde kan zich het niet permitteren om voor een andere arts of zorgverlener te kiezen als de zorgverzekering deze behandeling niet gaat betalen. DSW geeft aan dat met dit wijzigingsvoorstel de huidige verstoorde machtsbalans tussen zorgverzekeraar en verzekerde volkomen zoek raakt.

De Open brief zorgverzekeraar DSW stelt dat met een toenemende macht van de zorgverzekeraars de verschillen met een staatsmonopolie erg klein worden. Dan kan de zorgverzekering net zo goed weer terug naar de overheid of het publieke domein.

Zorg duurder door afschaffen keuze

De overheid wil de wijziging in artikel 13 doorvoeren om daarmee forse bezuinigingen te realiseren. Want zorg die niet deugt hoeft dan niet betaald te worden. De verwachtingen ten aanzien van deze besparingen zijn hoog.

Zorgverzekeraar DSW spreekt de verwachting uit dat de beoogde besparingen niet gehaald zullen worden. De verzekeraar is zelfs van mening dat door de wijziging de zorg zelfs duurder zal worden. Zorgverzekeraars hebben nu al voldoende mogelijkheden om nota’s te weigeren voor zorg die niet aan de gestelde eisen voldoet. En zorgverzekeraars hoeven nu al niet meer te vergoeden dan het marktconforme tarief. DSW geeft aan dat bij de naturapolissen daar nog eens 20% van het tarief gehaald kan worden.

Gedwongen fusies van zorgverleners

DSW geeft in de open brief aan dat in veel regio’s de grote zorgverzekeraars dominant zijn. Daarmee kunnen ze veel eisen stellen aan de zorgverleners bij het contracteren van de zorg. Deze zorgverleners moeten vaak wel meegaan met de voorstellen van een grote zorgverzekeraar. Zijn kunnen niet zonder de verzekerden van deze grote verzekeraars. Als kleine zorgverlener kun je niet echt op tegen de grote verzekeraar. Deze verzekeraars beslissen bij de inkoop van zorg op prijs. De kwaliteit en diversiteit van de kleinschalige zorgverlening komt onder druk te staan. De kleine zorgverleners zullen moeten gaan fuseren om een blok te vormen tegen de zorgverzekeraars. Door deze fusies zal de concurrentie op de markt van zorgverleners afnemen.

Luister naar beste verzekeraars en zorgverleners

In de afsluiting van de open brief geeft Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar aan dat hij bang is voor het verdwijnen van de restitutiepolis. In een markt waarin je niet meer kan kiezen voor de zorgverlener bij zorg zonder contract, zal alleen gecontracteerde zorg overblijven. Hiermee komt de restitutiepolis te vervallen en heb je alleen nog de natura verzekering.

Chris roept de minister op om niet alleen te luisteren naar de grootste zorgverzekeraars maar ook naar de beste verzekeraars. En ook om het oor te leggen bij de zorgverleners die juist het primaire proces gestalte geven. Want de verzekerde moet het recht behouden om voor zichzelf een passende zorgverlener te kiezen.

Zie voor de volledige open brief de site van DSW Zorgverzekeraars en/of meer over de DSW Zorgverzekering.