Ook Zorgverzekeraar Menzis laat groei zien

Op haar site maakt zorgverzekeraar Menzis de resultaten van de jaarlijkse periode bekend. Deze periode is na 1 februari formeel gesloten. De verzekeraar geeft in het bericht aan dat het een netto groei in zorgverzekeringen kan laten zien. Dit is een groei van 25.000 zorgverzekeringen. Deze groei is het resultaat van de plussen bij AnderZorg en Azivo. Het grote Menzis label laat juist een lichte daling zien. De resultaten geven aan dat Menzis met het internet label AnderZorg een goede weg is ingeslagen. Dit label laat in het tweede jaar op rij een flinke groei zien. Wat Menzis betreft wordt hiermee weer duidelijk hoe populair internetverzekeringen zijn. Vorig jaar liet AnderZorg een groei zien van maar liefst 40%. Dit jaar is de groei nog hoger en komt deze bijna uit op 50%. De portefeuille komt daarmee uit op bijna 200.000 zorgverzekeringen. Menzis geeft aan dat ze ziet dat AnderZorg haar positie als marktleider met internet verzekeringen heeft verstevigd.
Verder valt in de berichtgeving te lezen dat Menzis veel meer overstappers heeft waargenomen bij de zorgverzekeringen. De instroom van nieuwe verzekerden was 7%. De uitstroom wist de verzekeraar beperkt te houden tot 6%. Hiermee komt het totaal aantal zorgverzekeringen voor het concern Menzis uit op 2,1 miljoen verzekerden. Daarmee blijft het een van de grotere zorgverzekeraars van Nederland. Naast het bekend maken van de getallen wordt de publicatie ook aangegrepen om aan te geven op welke manier Menzis actief is met het verder verbeteren van de Zorg. Gelukkig een thema dat bij iedere zorgverzekeraar belangrijk is geworden. Menzis heeft een klantenpanel ingericht. Deze levert een actieve bijdrage in beleid en productontwikkeling. Zorgaanbieders die het beste presteren volgens de verzekeraar worden hiervoor beloond en krijgen het Topzorg predicaat.