ONVZ en PNO Ziektekosten tekenen intentie samenwerking

Onvz verzekeringenVandaag komt ONVZ op haar site met het nieuws bericht dat de Zorgverzekeraar en PNO Ziektekosten een intentie tot samenwerking hebben getekend. Deze samenwerking zal vanaf 1 januari 2010 in moeten gaan. Daarbij wordt ONVZ de risicodrager van de ziektekosten portefeuille van PNO en tevens verantwoordelijk voor de uitvoering. PNO zal met haar eigen label ziektekostenverzekeringen blijven aanbieden en commercieel verantwoordelijk zijn. Op dit moment heeft PNO ruim 24.000 zorg verzekerden in haar portefeuille. Door deze samenwerking kunnen beide organisatie gaan profiteren van de schaalvoordelen. PNO geeft aan dat haar keuze voor een samenwerking met ONVZ is bepaald door de match op het gebied van kwaliteit. Maar ook ONVZ is er tevreden met deze samenwerking. Op deze manier kan het dus profiteren van schaalvergroting en kan de zorgverzekeraar haar positie als kwalitatieve zorgverzekeraar verder versterken. PNO Ziektekosten verzorgt een collectieve ziektekostenregeling voor iedereen die werkzaam is in de bedrijfstak media. PNO Ziektekosten streeft ernaar om de klanten (werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden met hun gezinsleden) een goed verzekeringspakket aan te bieden tegen een aanvaardbare premie. PNO Ziektekosten werd afgelopen jaar tot ‘Beste Zorgverzekeraar’ gekozen. PNO Ziektekosten werkt nauw samen met Pensioenfonds PNO Media. Voor meer details verwijzen we graag naar de internetsite van www.ONVZ.nl