OHRA Zorgpremie 2022 bekend gemaakt

OHRA zorgpremie 2022

Verzekeraar OHRA heeft de OHRA Zorgpremie 2022 bekend gemaakt. De verzekeraar heeft voor de basisverzekering de nieuwe premie vastgesteld op € 129,45 per maand. Dit is de premie inclusief de 4% online korting. Hiermee blijft de premiestijging beperkt tot slechts € 2,70 per maand.

Ook verzekeraar OHRA heeft een premiestijging die lager uitvalt dan de gemiddelde premiestijging die de overheid had verwacht, De regering kwam met een verwachte stijging van € 3,75 per maand.

Beperkte stijging OHRA Zorgpremie 2022

OHRA heeft de premiestijging voor haar zorgverzekering kunnen beperken. Dit ondanks de toenemende kosten van de zorg als gevolg van loonstijgingen en prijsstijgingen. Ook OHRA ziet een toenemende vraag naar specialistische zorg.

Om de premiestijging te beperken heeft OHRA besloten om reserves vanuit het eigen vermogen in te zetten. Het is mij niet duidelijk hoeveel vanuit de reserves is ingezet, en hoeveel de reserves nog zijn bij de verzekeraar.

OHRA flexibele zorgverzekering

OHRA kiest voor een flexibele zorgverzekering. Want klanten kunnen niet altijd vooruit kijken. Het is niet direct duidelijk welke zorg je komend jaar nodig zult hebben. OHRA wil haar klanten zekerheid bieden van een goede zorgverzekering en toch voldoende flexibiliteit bieden aan de verzekerde.

De OHRA zorgverzekering is op de volgende onderdelen flexibel gemaakt:

  • Fysio Meeneemservice, verzekerden kunnen de ongebruikte fysio behandelingen, maximaal 9, vanuit de aanvullende verzekering meenemen naar het nieuwe verzekeringsjaar.
  • ‘OHRA Compact’, een nieuwe kleine aanvullende verzekering.
  • Gratis tandongevallenverzekering voor alle klanten met een aanvullende of tandartsverzekering.

OHRA Combinatieverzekering

OHRA heeft bij de zorgverzekering 2022 ervoor gekozen om over te stappen van een 100% restitutieverzekering naar een combinatieverzekering. Bij deze OHRA combinatieverzekering worden ook bijna alle rekeningen die onder de dekking vallen volledig betaald.
Hierop zijn echter twee uitzonderingen geeft OHRA aan. De verzekeraar zal bijvoorbeeld maar 75% van de kosten vergoeden van de klanten die gebruikmaken van een niet-gecontracteerde zorgverlener binnen GGZ en wijkverpleging/thuiszorg. Hierbij wordt wel een maximaal tarief gehanteerd. De kosten die niet door de verzekeraar worden vergoed zal door de verzekerde zelf betaald moeten worden.

Vrije zorgkeuze bij OHRA

OHRA geeft aan dat het één van de weinige zorgverzekeraars is waarbij de klanten zelf kunnen kiezen voor de zorgverlener. De verzekerde kiest het ziekenhuis, arts of de fysiotherapeut voor de noodzakelijke behandeling. Een vrije zorgkeuze dus.

Unieke Fysio meeneem service?

OHRA biedt haar verzekerden de Fysio meeneemservice aan. Hierbij kan de verzekerde maximaal 9 niet gebruikte fysiobehandelingen meenemen naar het nieuwe verzekeringsjaar. Deze behandelingen uit de aanvullende verzekering kunnen voor een kleine bedrag worden meegenomen. Om de resterende behandelingen van 2022 mee te nemen naar het verzekeringsjaar van 2023 betaalt de verzekerde maximaal € 1,50 extra per maand geeft OHRA aan. Deze Fysio meeneemservices is uniek geeft OHRA aan.

Volgens mij hou ik inderdaad ieder jaar fysiobehandelingen over in mijn eigen aanvullende zorgverzekering. Toch besluit ik ieder jaar om niet op deze dekking te bezuinigen. Zeker gezien het ouder worden en ik de zorg wil kunnen gebruiken wanneer dit nodig is.

Wanneer ik resterende behandelingen kan meenemen, zou ik mogelijk kunnen kiezen voor een kleiner aantal behandelingen bij een nieuwe aanvullende verzekering.

Deze meeneemservice is misschien voor veel verzekerden een reden om langer trouw te blijven aan de OHRA zorgverzekering. En geen overstap naar een andere zorgverzekeraar te overwegen.

Bekijk de actuele premies van de zorgverzekeringen en lees meer over de OHRA zorgverzekering op de speciale informatie pagina.