NZa: Zorgpremie 2015 gemiddeld 97 euro

NZa nominale zorgpremie 2015Vandaag maakte de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) bekend dat de gemiddelde zorgpremie 2015 uitkomt op 97 euro per maand. Dit is de verwachting voor de gemiddelde premie van de verschillende basisverzekeringen. De NZa heeft dit bepaald op basis van de premies die door de verschillende zorgverzekeraars zijn bekend gemaakt. Ten opzicht van de gemiddelde premie van vorig jaar ziet de NZa een stijging van 5 euro. Opvallend is dat de gemiddelde premie lager is uitgevallen dan de rekenpremie van het ministerie van VWS. Met het inzetten van reserves en te verwachten opbrengsten hebben de zorgverzekeraars de premie stijging van dit jaar kunnen beperken.

Stijging nominale premie

In de berichtgeving op haar website geeft de NZa aan dat de gemiddelde nominale zorgpremie naar verwachting 1.162 europ op jaarbasis zal worden in 2015. Dat is een stijging ten opzichte vn de nominale premie in 2014 die uitkwam op 1.098 euro. In het jaar 2013 lag deze nominale premie op 1.213 euro. We zien dus een stijging ten opzichte van afgelopen jaar maar een daling ten opzicht van het jaar daarvoor. De NZa geeft aan dat in de berekening geen rekening is gehouden met het eigen risico. Als je voor een hoger vrijwillig eigen risico kiest kan de premie lager uitvallen.

Stijging rekenpremie

Ieder jaar stelt het ministerie van VWS de rekenpremie vast op basis van onder meer de te verwachten zorgkosten. VWS heeft aangegeven te verwachten dat de zorgkosten in 2015 zullen gaan stijgen door onder andere veranderingen in het basispakket. Op bais van deze rekenpremie kunnen de zorgverzekeraars de premies voor de basisverzekering gaan vaststellen. De rekenpremie voor 2015 was door het VWS vastgesteld op 1.196 euro. De zorgverzekeraars hebben besloten om een deel van de resrves en beleggingsopbrengsten te gebruiken om de premie laag te houden. NZa schat dat de verzekeraars bijna 1,4 miljard euro hebben ingezet om de premies laag te houden.

Zie de site van NZa voor meer informatie.