NZa ziet beperkte prijsstijging tandartstarieven

Nederlandse Zorg autoriteit tandartstarievenBegin dit jaar mochten de tandartsen dan eindelijk zelf bepalen wat de tarieven zouden worden van de behandelingen. Deze vrijstelling van de tarieven moet de markt van tandartsen transparanter en concurrerender maken. Met vrijstelling van de tarieven kunnen de tandartsen ook dit gebruiken in de concurrentie slag om de consumenten. Het gaat hier om een proef van het Ministerie van gezondheid. Maar niet iedereen is voorstander van deze aanpassing. Bij diverse organisaties bestaat de angst dat deze vrijstelling een vrijbrief is om de prijzen maar fors te gaan verhogen. Hierdoor kan de consument voor vervelende situatie komen te staan. Want veel zorgverzekeringen hebben besloten om voor bepaalde behandelingen maximale vergoedingen te hanteren. Ongeacht wat de tandarts daadwerkelijk in rekening brengt. Het kan dus voorkomen dat de tandartstarieven hoger zijn dan de vergoeding.

Stijging tandartstarieven waargenomen

In de maand januari hebben veel organisaties onderzoek gedaan naar de aanpassingen van de tandartstarieven die zijn doorgevoerd. Hierbij werden inderdaad veel prijsverhogingen waargenomen. Sommige prijzen waren zelfs met meer dan tien procent verhoogd. Door deze waarnemingen is de minister opgeroepen om actie te ondernemen.

Onderzoek van NZA naar stijging tandartstarieven

In opdracht van het Ministerie van volksgezondheid monitort de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) de marktontwikkelingen bij tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici. In het laatste onderzoek dat door het NZa is uitgevoerd zijn de prijzen van acht prestaties vergeleken. Hierbij zijn de prijzen van nu naast die van 2011 gelegd. Hierbij vroeg het NZa bij 247 aanbieders de prijslijst op. Al binnen een week kwamen de tarieven van 173 aanbieders retour. De conclusie van het onderzoek is dat de tarieven ten opzichte van vorig jaar gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Bij enkele aanbieders zijn veel hogere of veel lagere tarieven waargenomen. Bij haar berekeningen heeft de NZa rekening gehouden met de jaarlijkse indexatie van 3,31% die toegepast zou zijn op tarieven 2011 als er geen vrije prijzen zouden zijn.

NZa werkt met prijsranges

Op de site van NZa valt te lezen dat de organisatie werkt met prijsranges, omdat er in de nieuwe prestaties die in 2012 gelden, soms meerdere prestaties uit 2011 zijn samengevoegd. Zo kon een tandarts vorig jaar voor een vulling onder andere de verdoving nog los declareren, nu zit dat bij de prijs van een vulling inbegrepen. De tandartstarieven zijn dus niet 1 op 1 te vergelijken.

Reacties gesloten