NRC.next – opletten met budgetpolis

NRCnext logoWe zien dit jaar meer budgetpolissen dan vorig jaar. Blijkbaar is het hebben van een lage zorgpremie belangrijk voor veel consumenten. Maar zijn we wel goed op de hoogte wat een dergelijke budgetpolis nu precies inhoudt? In NRC.next een horror verhaal over een oude dame die onverwacht een rekening gepresenteerd kreeg van meer dan 14.700,- euro.

Wat dekt je budgetpolis?

In het bericht van NRC.next een verhaal over een oude dame die naar het nabijgelegen Westfriesgasthuis ging in Hoorn. Daar gaan alle Westfriezen naar toe die niet direct naar een ziekenhuis hoeven. De dame kwam voor een medische indicatie van een specialist voor toelating in een aanleunwoning. Het liep helaas anders. Een opname volgde met een behandeling in het ziekenhuis. Helaas komt de vrouw niet meer bij uit de noodzakelijke narcose voor een heup operatie en komt te overlijden.

De erfgenamen ontvangen een brief van het Westfriesgasthuis. Naar wat blijkt heeft de zorgverzekeraar geen contract gesloten met dit Westfriesgasthuis. De verzekerde kon door de gesloten budgetpolis maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht voor een volledige vergoeding. Dus niet bij het Westfriesgasthuis, dat heeft voor 2014 geen contract afgesloten voor de budgetpolissen.

Dan komen de kosten voor eigen rekening en deze kunnen hoog op lopen. Het verhaal roept een aantal vragen op. Hoe kan een verzekerde zonder interne nu een budgetpolis afsluiten. Waarom geeft het ziekenhuis geen advies vooraf dat ze met de Beter Af Polis van Zilveren Kruis geen vergoeding heeft?

Coulance bij afhandelen kosten

In het bericht staat aangegeven dat Achmea heeft aangegeven 70% van de nota te willen vergoeden. Dit uit oogpunt van coulance. Het Westfriesgasthuis laat weten aan de balie niet te kunnen zien hoe iemand verzekerd is. Het waarschuwen over een behandeling is iets tussen de zorgverzekeraar en de verzekerde. Het Westfriesgasthuis heeft nu wel waarschuwingsborden laten plaatsen bij de poli.

Achmea betaald toch

NRC.next geeft aan dat verzekeraar Achmea heeft aangegeven de nota toch volledig te vergoeden. Want het zou gaan om een spoedopname. Dit na vragen vanuit de krant.