Nieuw meldpunt klachten tandartsverzekeringen

meldpunt klachten tandartsverzekeringen Op 10 december is in een persbericht MondzorgPolis.nl aangekondigd. Een nieuw online meldpunt voor klachten tandartsverzekeringen. Dit meldpunt is er zowel voor patiënten als de zorgverleners. Dit meldpunt is gelanceerd door de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De lancering is na het bekend zijn van alle premies voor de nieuwe zorgverzekeringen. Bij de keuze van de zorgverzekering worden ook de tandartsverzekeringen afgesloten.

Vervelende discussies tandarts

De ANT wil aan de hand van klachten in gesprek komen met de zorgverzekeraars. Zodat betere en transparantere polissen samengesteld kunnen worden.

De consumenten hebben het bij de keuze van een zorgverzekering erg moeilijk. Er zijn meer dan 2000 mondzorgpolissen en orthopolissen. Daarbij worden ook jaarlijks de vergoedingen en dekkingen aangepast. Producten met dezelfde naam als voorgaand verzekeringsjaar kunnen opeens een andere dekking bieden. Dit leidt tot vervelende discussies bij de tandarts laat het ANT weten. En juist de tandarts kan er weinig aan doen. Vertelt tandarts en ANT-bestuurslid Ravin Raktoe.

Tandartsverzekeringen populair?

Het ANT geeft in haar persbericht aan dat tandartsverzekeringen populair zijn. Want vanaf 18 jaar moet je zelf de tandartskosten betalen. De overheid betaald niet meer mee. Dit is de reden dat 70% van de volwassenen een tandartsverzekering afsluit. De tarieven van de tandartsen zijn halverwege 2015 gemiddeld met 5% gedaald. De premies van de tandartsverzekering gaan juist weer stijgen. In haar persbericht geeft ANT aan dat sommige zorgverzekeraars de premie met 10 tot 27 euro per maand laten stijgen. Maar de kosten van de tandartsbehandeling vallen in 2016 naar verwachting lager uit dan begin 2015.

ANT geeft ook aan het raar te vinden dat steeds meer verzekeraars bepaalde behandelingen in het eerste jaar van de tandartsverzekering uitsluiten. Als voorbeeld worden de kronen en protheses genoemd. En na een jaar wordt de verzekerde geconfronteerd met een lagere vergoeding maar een hogere premie geeft Raktoe aan.

Doel meldpunt klachten tandartsverzekeringen

Het doel van Mondzorgpolis.nl is om alle klachten van patiënten en zorgverleners te bundelen. Zo kan het meldpunt klachten tandartsverzekeringen inzichtelijk maken waar de tandartsverzekering te kort schiet en hoe vaak. Iedereen is gebaat bij een gepaste vergoeding voor een redelijke prijs. Daarbij is ook keuzevrijheid belangrijk geeft ANT aan.

Maat ook zorgverleners die klachten hebben over de zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld over vergoedingen of invloed op de behandelingen, kunnen terecht bij Mondzorgpolis.nl. De ANT gaat de ontvangen klachten bij Mondzorgpolis.nl bundelen en bespreken met de zorgverzekeraars. Om tot goede oplossingen te komen en betere zorgverzekeringen.

“Mondzorgpolis.nl is vóór goed verzekeren, waar je als patiënt op kan bouwen en kan vertrouwen.”