Nederlanders kiezen voor zorgverzekering werkgever

Nederlander kiest voor zorgverzekering werkgever

Pricewise heeft onderzoek gedaan naar de zorgverzekering. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een zorgverzekering afgesloten via de werkgever. Vaak loopt deze collectieve zorgverzekering al langer dan tien jaar. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn ze niet van zorgverzekering veranderd.

​Maar liefst 64% van de collectief verzekerden denkt beter af te zijn binnen een collectief en is ook dit jaar niet van plan om andere opties in de markt te vergelijken. Dit zijn de resultaten van het vergelijkingsonderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl.

Onderzoek Pricewise naar collectief verzekerden

Vorige week maakte Pricewise de resultaten van haar onderzoek onder collectief verzekerden bekend. Een onderzoek uitgevoerd in een panel van ruim 200 collectief verzekerden. In Nederland zijn ruim zes miljoen mensen verzekerd via een werkgeverscollectiviteit.

Deze collectieve zorgverzekeringen zijn moeilijk te vergelijken. Wat minder duidelijk is voor veel verzekerden is dat een collectieve zorgverzekering vaak ook duurder is dan een polis op maat. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid gaf eerder aan eventueel te willen stoppen met deze werkgeverscollectieven, omdat ze zorginhoudelijk niet genoeg toevoegen en niet transparant zijn. Hierdoor is het voor de consument lastig om een keuze te maken.

Langer dan twintig jaar

Uit het onderzoek van Pricewise blijkt dat 26% van de ondervraagden al langer dan twintig jaar via de werkgever verzekerd te zijn. De groep verzekerden die al tien tot twintig jaar de zorgverzekeringen van de werkgever heeft is net zo groot. Zo’n 21% is tussen de vijf en tien jaar via de werkgever verzekerd en de overige 27% zit minder dan vijf jaar in een collectief.

Collectieve verzekering beter?

Hans Kok, directeur van Pricewise geeft aan dat de verzekerden veel bij de zorgverzekeraar blijven. Dit komt door de complexiteit van de zorgverzekeringen. Ook denken veel mensen dat een collectieve zorgverzekering goedkoper en ook beter is dan een individuele polis.

En het nieuwe zorgstelsel had juist tot doel om de concurrentie tussen de zorgverzekeraars te verhogen. Aangewakkerd door een vrije zorgkeuze. Helaas is deze doelstelling niet goed gehaald.

Collectief verzekerde vergelijkt niet

Opvallend is dat n het onderzoek naar vorenkomt dat veel collectief verzekerden geen zorgverzekeringen gaat vergelijken. Uit het onderzoek van Pricewise blijkt dat 64% van de collectief verzekerden die ondervraagd werden, niet van plan is om dit jaar de zorgverzekering te vergelijken of over te stappen. Hiervoor zijn verschillende argumenten:

  • ​Tevreden met huidige zorgverzekering (46%)
  • ​Tevreden met huidige zorgverzekeraar (44%)
  • Verwacht geen goedkopere zorgverzekering (23%)
  • ​Heb al jaren deze zorgverzekering (20%)

Hans Kok geeft aan dat je bij dit laatste enorm moet oppassen. De kans is zeer groot dat de toen afgesloten zorgverzekering niet meer volledig past bij je huidige situatie. Misschien heb je nu wel andere zorg nodig. “Dit kan grote financiële consequenties hebben voor de verzekerde”.

Collectieve zorgverzekering duurder?

Vorig jaar deed Pricewise ook al onderzoek naar de collectieve zorgverzekering. Dit bij de vijf grootste werkgevers van Nederland. In meer dan de helft van de gevallen was de collectieve zorgverzekering minder aantrekkelijk dan individuele zorgverzekeringen. Dit komt vooral door de overbodige extra’s in het aanvullende pakket en de vaak hoge kosten voor de basispolis. Hierbij kunnen onderdelen aan de dekking zijn toegevoegd die voor jou niet noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan orthodontie of kraamzorg.

Ondanks een hoge korting op de premie kan de zorgverzekering nog duurder zijn. Pricewise geeft aan dat het ook scherpe en interessante collectieve pakketten is tegengekomen. Advies is dus om altijd te vergelijken voor jouw persoonlijke situatie.

Stoppen met collectieve zorgverzekeringen?

Pricewise geeft aan dat Demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid vorig jaar al vraagtekens zette bij de toegevoegde waarde van de ruim 64.000 verschillende zorgpolissen. Hierover stuurde ze een brief aar de Tweede Kamer met de tekst: “Het grote aantal collectiviteiten maakt de zorgpolismarkt minder overzichtelijk. Collectiviteiten zijn vaak niet meer dan een nieuwe verpakking om één van de – huidige – 61 modelovereenkomsten, waardoor het kan bijdragen aan de keuzestress bij verzekerden.”

Demissionair minister Edith Schippers heeft ook op het nieuwe onderzoek van Pricewise gereageerd. “De collectieven moeten inhoud krijgen, of we moeten er mee stoppen”.

Lees meer over het onderzoek op de site van Pricewise.nl