Nederland ontvangt post over het EPD

Ministerie VWSVandaag krijgen alle huishoudens van Nederland een brief van het Ministerie van VWS. In deze brief worden de Nederlanders geïnformeerd over de invoering van het landelijke Electronische Patienten Dossier ofwel het EPD. In de brief kan de burger nalezen wat het EPD precies is en op welke wijze die zal worden ingevoerd. Tevens zal de brief uitleg geven over de bezwaar procedure. Indien iemand niet wil mee doen met het EPD zal het bezwaarformulier moeten worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier zal tegelijk met de brief verstuurt. Via dit EPD zal het in de toekomst mogelijk worden dat de zorgverleners snel toegang kunnen krijgen tot de actuele medische gegevens van patiënten. Als eerste zal deze mogelijkheid worden geboden aan huisartsenposten, huisartspraktijken, ziekenhuizen en de apotheken. Wie de envelop niet heeft ontvangen, kan het gehele pakket (brief, folder en bezwaarformulier) nabestellen via de website www.infoEPD.nl of telefoonnummer 0900-232 43 42.