Mooie resultaten voor zorgverzekeraar VGZ

VGZ Zorgverzekering 2014Zorgverzekeraar maakte op 12 mei de resultaten bekend over het verzekeringsjaar 2013. VGZ kan een mooie winst van € 510 miljoen rapporteren. Deze winst is ruim drie keer groter dan een jaar geleden. Toen was de winst van de coöperatie € 150 miljoen. NU.nl gaf aan dat de winst vorige jaar zelfs lager was en rond de 110 miljoen euro lag.

Meevallende zorgkosten

VGZ geeft aan dat deze positieve resultaten het gevolg zijn van goede zorginkoop. De organisatie is steeds beter in staat om kwalitatief goede zorg in te kopen voor een lager tarief. Maar ook de vraag naar zorg was afgelopen jaar lager uitgevallen. Minder verzekerden hebben in 2013 gebruik gemaakt van de zorg. Hierdoor heeft VGZ per verzekerde meer geld gekregen uit het Zorgverzekeringsfonds. De zorgkosten zijn voor VGZ minder hard gestegen dan in voorgaande jaren. In 2013 is 9,9 miljard euro betaald aan zorgkosten voor de meer dan 4 miljoen verzekerden.

Verlaging van zorgpremie

Zorgverzekeraar VGZ heeft de winst van vorig jaar ingezet om de premie van de zorgverzekering te verlagen. Dit jaar is 290 miljoen euro gebruikt om de premie laag te houden. Op jaarbasis scheelt dit de VGZ verzekerde 86 euro. VGZ geeft aan dat het op deze manier wil bijdragen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Dit is ook het uitgangspunt van een coöperatie.

Verbeteren solvabiliteit

Een deel van de winst heeft VGZ ook gebruikt om de solvabiliteit van de organisatie te verbeteren. Dit is de verhouding tussen de schulden en het bezit. Deze ingreep is volgens VGZ belangrijk omdat volgend jaar delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Als meer taken bij de zorgverzekeraars worden ondergebracht komt er grote druk te staan op de premies van de zorgverzekering. Want hogere zorgkosten en hogere solvabiliteitseisen hebben een negatieve invloed op de hoogte van de zorgpremies. VGZ wil deze premiestijging voorkomen door een deel van de huidige solvabiliteit in te zetten. Op het eind van 2014 zullen we kunnen zien of de organisatie daarin is geslaagd, op het moment dat de nieuwe premies bekend gemaakt worden. Lees meer over de VGZ zorgverzekering.