Minister wil verbod zwijgcontract in zorg

Einde zwijgcontractMinister Schippers heeft aangekondigd dat ze een eind wil maken aan de zwijgcontracten in de zorg. Dit wil ze wettelijk gaan verbieden. Aanleiding is de zaak rondom het overlijden van een 21 jarig hockeytalent en de medische missers. In deze zaak heeft het ziekenhuis in Hilversum een contract opgesteld met de moeder.

In dit contract is bepaald dat de moeder niet met de media over de zaak mag praten. Daarbij moest ook de aangifte die bij de politie was gedaan ingetrokken worden. Tevens moest de moeder afzien van het indienen van een klacht bij de tuchtrechter.

Als compensatie zou het ziekenhuis een vergoeding hebben betaald voor de kosten en schade.

Oproep zwijgcontract te melden

Om meer inzicht te krijgen in het aantal zaken waarbij zwijgcontracten zijn opgesteld doet het ministerie een oproep. Patiënten en nabestaanden worden gevraagd om zicht te melden als ze het vermoeden hebben een zwijgcontract getekend te hebben.

Geen afkoopcontract of zwijgcontract meer

Het ministerie van VWS wil ook voorkomen dat zorginstellingen nabestaanden en/of patiënten nog langer een afkoopcontract laten tekenen. Contracten waarbij afstand wordt gedaan van een eventuele rechtsgang of aanhangig maken van de kwestie bij een tuchtcommissie.

Zorginstellingen laten blijkbaar dus contracten opstellen waarbij tegen financiële compensaties afstand wordt gedaan van de rechten.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan het een slechte zaak te vinden dat zorgverleners bij medische missers een zwijgcontract opstellen. Deze missers zouden juist meer in de openbaarheid moeten komen zodat instellingen kunnen leren van fouten.

Het niet melden van een fout kan zelfs strafbaar zijn. De zorginstellingen moeten niet uit angst voor een letselschade zaak een medische misser willen verbloemen. Juist rondom de letselschadezaken bij medische missers zijn richtlijnen opgesteld waaraan ook de letselschade advocaten zich moeten houden.