Minister teleurgesteld in ontbreken transparantie

ontbreken TransparantieHoyHoy geeft op haar website aan dat de Minister Schippers teleurgesteld is in declaraties van zorgbestuurders. Ze heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten teleurgesteld te zijn in de bestuurders van GGZ Nederland, ActiZ en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De minister had gevraagd om volledige transparantie te geven over de declaraties. Hier hebben de bestuurders zich niet aan gehouden.

Wel volledig transparant

De hierboven genoemde organisaties zijn de uitzondering. Andere organisaties zijn wel transparant geweest over de declaraties van zorgbestuurders. Bijvoorbeeld de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische Centra (NFU). Misschien dat de openheid van deze organisaties de anderen ertoe kan brengen om ook transparant te worden. Minister Schippers heeft wel de macht om de overige organisaties tot openheid te dwingen. In het bericht van Hoyhoy staat aangegeven dat zij daar geen voorstander van is.

Voorbeeldfunctie

De minister laat in haar brief naar de Tweede Kamer weten dat ze verwacht dat de bestuurders van de zorginstellingen de maatschappelijke discussie over hun declaraties aangrijpen. Dat de bestuurders laten zien dat ze bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. Dat bestuurders zuinig en goed met het geld in de zorginstellingen moeten omgaan.

Het blijft natuurlijk een lastig onderwerp. Je wilt graag dat de organisaties goed omgaan met het geld. Dat ze daarbij duidelijk aangeven welke kosten gemaakt worden en waaraan het geld wordt besteed. Aan de ander is het ook niet wenselijk dat de focus te veel op de transparantie van declaraties komt te liggen. Het gaat natuurlijk ook nog steeds om de kwaliteit van de zorg.

Lees meer over de transparantie bij zorgbestuurders op de site van Hoyhoy.nl