Minder switchen bij afsluiten zorgverzekering dit jaar?

Market ResponseIeder jaar is het weer spannend zo op het eind van het jaar. Lang wachten tot het bekend maken van de definitieve premies voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Natuurlijk ook weer nieuwkomers op de markt. En aan het begin van het nieuw zorgseizoen ook hoge verwachtingen ten aanzien van het aantal verzekerden dat zal gaan wisselen van zorgverzekering. Om de consument extra te verlijden om te switchen van zorgverzekering komen de verzekeraars met speciale acties. Het daadwerkelijk switch gedrag wordt dan ook goed in de gaten gehouden. Niet alleen door de zorgverzekeraars zelf maar ook door de verschillende onderzoek bureaus als Marketresponse. Deze organisatie publiceerde deze week de resultaten van haar onderzoek naar het switch gedrag onder de zorgverzekeringen. Marketresponse verwacht dat slechts 4,25 % van de verzekerden daadwerkelijk van verzekeraar zal veranderen. Een percentage dat veel lager uitkomt dan dat eerst door de markt werd verwacht. Dit lage percentage valt door Marketresponse te verklaren door de relatief beperkte stijging van de zorgkosten. Verder valt uit het onderzoek te constateren dat de consument weinig tijd neemt om zich in de zorgverzekeringen te verdiepen. De verzekerde wil vooral snel scoren. Naar verwachting zullen vooral de switchers van vorig jaar opnieuw overwegen om van zorgverzekeraar te veranderen. Marketresponse geeft aan dat vooral de koopjes jagers en de consumenten die willen profiteren van de geboden cadeautjes willen profiteren van het wisselen. Bijvoorbeeld bij FBTO en Agis zorgverzekering. En ieder jaar wordt de keuze tussen het aantal cadeautjes groter. Dit jaar geeft Zilveren Kruis Achmea zelfs geld terug bij sluiten zorgverzekering. Het lijkt wel of de verzekeraars liever willen concurreren door te verschillen in de cadeaus en dat minder de concurrentie wordt gezocht in de verschillen in de verzekering.