Menzis topman wil basispremie koppelen aan loon

Menzis zorgverzekeringenVandaag was het dag waarop veel zorgverzekeraars de nieuwe premies bekend maakten. Zo maakte ook Menzis de nieuwe premies bekend. Op dezelfde dag waarop Menzis de voorpagina van de telegraaf haalt met het nieuws van haar topman Roger van Boxtel. Van Boxtel komt met het opmerkelijke voorstel om de hoogte van de zorgpremie afhankelijk te laten zijn van het verdiende loon. Volgens de topman is een dergelijke drastische maatregel nodig om de almaar stijgende zorgkosten betaalbaar te houden. Het voorstel treft dan vooral de huishoudens met een bovenmodaal inkomen. De stelling si dat de lagere inkomens nu onevenredig hard worden getroffen door de hoogte van de ziektekosten premie. Van Boxtel gaat bij minister De Jager (Financiën) aandringen op aanpassing van het belastingregime. Volgens de voormalig D66 bewindsman zullen in de komende jaren de kosten alleen maar blijven stijgen. Daarbij wordt zelfs een explosieve groei verwacht. Dit door de toenemende vergrijzing en het stijgende aantal chronisch zieken. Tevens zien we steeds meer nieuwe en vaak ook kostbare behandelmethoden mogelijk worden. Naast deze aspecten van medische aard hebben de zorgverzekeraars ook te maken met steeds strengere wet- en regelgeving. Zo worden strenge eisen gesteld aan de hoogte van het Eigen Vermogen waaraan een zorgverzekeraar moet voldoen. En ook dit Eigen Vermogen moet worden opgebracht door de premie betaler. Begrijpelijk dat de kosten van de zorg onder de lopen worden genomen en dat men oog heeft voor de betaalbaarheid van deze zorg. Maar het gaat misschien wat ver om de hoogte van de zorgpremie te laten afhangen van het loon. Waar blijven de initiatieven die juist de zorg behoefte beperken en de consument de ruimte geeft om zelf een stuk verantwoordelijkheid te geven. Wanneer je te maken krijgt met zorgverleners val je vaak van de ene verbazing in de andere. Veel dubbele- en onderling niet afgestemde administraties en verouderde systemen en processen. Wellicht dat we hier ook eens naar kunnen kijken om de zorg toegankelijker te maken en misschien daarmee ook wel voordeliger.