Menzis neemt ook Fysiotherapie op in TopZorg

Menzis zorgverzekeringenEen dag voordat Menzis haar nieuwe premies bekend maakt voor de zorgverzekering van 2012, komt het met nieuws ten aanzien van TopZorg. De zorgverzekeraar geeft aan dat het meer dan 140 fysiotherapie praktijken heeft voorzien van het predikaat TopZorg praktijk. Dit predikaat krijgt een praktijk wanneer het voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patient. Dit predikaat is al uitgegeven voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Na een feestelijke bijeenkomst zijn nu ook fysiotherapeuten voorzien van het predikaat. Menzis wil graag de zorg helpen te verbeteren door eisen te gaan stellen aan de behandelingen. Dit moet een goed verloop van de behandeling tot gevolg hebben en het herstel zo groot mogelijk maken voor de patient. Alleen fysiotherapiepraktijken die voldoen aan hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. Eens in de twee jaar wordt door een onafhankelijke instantie getoetst of de praktijken nog steeds voldoen aan de geldende normen. De eisen die worden gesteld worden voor de fysiotherapie opgesteld in nauwe samenwerking met het Koninklijke genootschap voor Fysiotherapie. Maar ook de wensen van de verschillende patienten verenigingen worden in de gestelde normen meegenomen.