Menzis maakt premie zorgverzekering 2012 bekend

Menzis zorgverzekeringenIeder jaar zie je de grote zorgverzekeraars lang wachten met het bekend maken van de nieuwe premies voor de zorgverzekering. Vandaag kwam Menzis als eerste grote zorgverzekeraar naar buiten met de nieuwe premiestelling. Wat direct opvalt is dat de verzekeraar de stijging van de premie heeft kunnen beperken. De maand premie voor de basisverzekering zal in het nieuwe verzekeringsjaar 2012 uitkomen op 106,50 euro. Dit is slechts een premie stijging van 1,75 euro. Op haar site geeft Menzis verder aan dat ook de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen nauwelijks stijgen. De premie voor ExtraVerzorgd 2 stijgt met 0,75 euro per maand. De premie voor de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd 1 stijgt helemaal niet. Natuurlijk zijn wel wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de basisverzekering en de hoogte van het verplichte eigen risico.
Menzis geeft wel aan dat een aantal behandelingen in 2012 niet meer in ieder ziekenhuis gecontracteerd zijn. Dit zijn de behandelingen voor de heup, hernia en amandelen. Menzis geeft aan dat bij de selectie van de ziekenhuizen de medische normen van de beroepsgroep zijn gehanteerd. Deze criteria zijn afgestemd met de patientenverenigingen. Door meer te sturen op de kwaliteit van de zorg wil Menzis de kosten van de zorg drukken. Waardoor een sterke premiestijging in de toekomst voorkomen kan worden. Menzis geeft aan dat ze de zorgverleners verder stimuleert om extra kwaliteit te gaan bieden voor de klanten van Menzis. Zo beloond de verzekeraar bijvoorbeeld huisartsen wanneer zij ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid hebben, apothekers en fysiotherapeuten als zij extra service bieden.