Menzis en Natuurmonumenten gaan samenwerken

Menzis zorgverzekeringenMenzis en Natuurmonumenten hebben 17 december een verklaring getekend voor een samenwerking op het gebied van Natuur en Gezondheid. Deze intentie verklaring werd ondertekend door Rogier van Boxtel (Voorzitter Raad van Bestuur Menzis) en Cees Veerman (voorzitter vereniging Natuurmonumenten). Met de samenwerking willen de organisaties gezamenlijk twee belangrijke thema’s op de kaart zetten. Uit een wetenschappelijk onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat er een duidelijk verband is tussen Gezondheid en Natuur. Zo blijkt dat de Natuur een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van mensen. Zo draagt het positief bij aan de stemming en concentratie van de mensen en kan het helpen bij herstel en het aanzetten tot beweging. Zo blijkt tevens dat kinderen die in een zogenoemde groen wijk wonen veel minder vaak last hebben van overgewicht. Dit percentage is maar liefst 15% lager. Maar helaas blijkt dat de kinderen slechts zeer beperkt in een echt natuurgebied komt. Maar liefst 70% van de kinderen geeft aan nimmer in een natuurgebied te komen.
Met het ondertekenen van de intentie verklaring willen de organisaties een begin maken met het binden van de mensen aan de natuur. Gesteund door de onderzoeksresultaten zullen Menzis en Natuurmonumenten proberen om de mensen meer in de Natuur te laten bewegen. Op deze manier wordt gezondheid gekoppeld aan Natuur. Naast het bevorderen van beweging pleit Menzis verder voor meer onderzoek naar de samenhang tussen deze twee thema’s. Ook streeft Menzis naar een verdere samenhang en een landelijke aanpak.