Meer verzekerden verwisseld van zorgverzekering dan verwacht?

Zorgverzekering ActueelHet jaar is weer voorbij. Daarmee zijn ook de zorgverzekeraars gestopt met het actief reclame maken voor de zorgverzekering. Langzaam aan wordt begonnen met het opmaken van de balans. Hoeveel nieuwe zorgverzekeringen zijn er gesloten, en hoeveel verzekerden hebben de zorgverzekering opgezegd. De echte balans zal pas in februari opgemaakt kunnen worden. Want in de maand januari kunnen nog mutaties komen. Maar in de nieuwjaarstoespraak nam Hans Wiegel al vast een voorschot op het aantal verzekerden dat wisselt van een zorgverzekering. Als scheidend voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland maakte Hans bekend dat de verwachting is dat dit jaar 5,6 procent van de verzekerden zal zijn overgestapt van zorgverzekeraar. Dat percentage is volgens Wiegel redelijk stabiel. Dit jaar slechts 0,1 procent meer. In deze getallen zijn echter nog niet alle mutaties binnen een zorgverzekeraar meegenomen. Het betreft namelijk een voorlopige indicatie. Als ik het dan goed begrijp zijn mutaties van verzekerden die bijvoorbeeld van FBTO switchen naar Zilveren Kruis niet meegeteld. Deze vallen binnen de Achmea groep. Veel verzekeraars hebben dit jaar campagne gevoerd voor verschillende labels. Met een duidelijke markt segmentatie willen de verzekeraars inspelen op de behoefte van de consument. Deze mutaties binnen de groep zullen nog wel allemaal doorgevoerd moeten worden in de verschillende administraties. Hiermee kunnen de zorgverzekeringen zorgen voor een beter afstemming en kunnen klanten behouden worden en nieuwe klanten worden binnengehaald. Deze positieve kant heeft helaas gevolgen voor de kosten die gemaakt moeten worden aan de administratie. Iedere mutatie kan wat betreft kosten aardig oplopen. Nog even wachten en dan zullen de mutatie cijfers duidelijk worden. En misschien geven de verzekeraars dan ook inzicht in de kosten van de campagnes en de verwerking van de mutaties.