Meer uitleg bij IZZ declaraties zorgaanbieder

IZZ ZorgnotaIZZ is gestart met het meer uitleg geven over de declaraties voor ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Als je op je persoonlijk omgeving Mijn IZZ kijkt zie je nu precies wat de zorgaanbieder heeft gedeclareerd. Dit met een uitgebreide omschrijving van de diagnose en de behandeling. Maar ook inclusief de data waarop je bent behandeld.

IZZ Declaraties nieuwe stijl

Deze aanpassing van het overzicht met declaraties is onderdeel van de zorgnota nieuwe stijl. Alle ziekenhuisbehandelingen na 1 juni 2014 en GGZ behandelingen die na 1 januari 2014 zijn gestart worden in de nieuwe stijl weergegeven. IZZ heeft voor deze aanpassing gekozen omdat het veel vragen heeft gehad over de zorgkosten. Klanten wilden graag weten om welke behandeling het precies gaat.

Declaratie makkelijker controleren

In samenwerking met de overheid, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen heeft IZZ de getoonde informatie uitgebreid. Zo wil IZZ het makkelijker maken om te controleren of een zorgaanbieder de juiste kosten declareert. En op deze manier wordt de zorg transparanter voor verzekeraar en de verzekerde.

Als een verzekerde nog steeds vragen heeft over de IZZ declaraties kan contact opgenomen worden met IZZ. Dit kan via het nieuwe antwoordformulier maar ook nog steeds telefonisch.

Lees meer over de zorgverzekeringen van IZZ op de speciale informatie pagina over de IZZ zorgverzekering.