Meer Nederlanders betalen zorgverzekering niet

Betalen zorgverzekeringEerder deze week een bericht over het aantal Nederlanders dat de premie van de zorgverzekering niet betaald. Het blijkt dat in de afgelopen 5 jaar het aantal mensen dat de premie niet betaald is toegenomen met 22 procent. Het aantal niet betalende verzekerden is nu 298.000.

Jongeren, mannen en lage inkomens

In het bericht op Nu.nl staat te lezen dat vooral onder jongeren, mannen en mensen met lage inkomens vaker de zorgverzekering niet wordt betaald. Ook in de groep van ontvangers van een uitkering, allochtonen en alleenstaande ouders is er vaker sprake van wanbetaling bij de zorgpremie. Deze informatie is afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Wanbetalers

Eind 2014 stond 1 op 45 volwassenen te boek als wanbetaler. Hierbij gaat het om mensen die wel een zorgverzekering hebben lopen men minimaal zes maaneden geen premie hebben betaald voor deze zorgverzekering. In het jaar daarvoor was er sprake van 1 op de 53 volwassenen die een forse achterstand had bij het betalen van de zorgpremie.

Opvallend is dat vrouwen minder vaak als wanbetaler worden geregistreerd. Hierbij gaat het om 1 op de 59 vrouwen. Bij mannen licht het percentage met 1 op de 37 mannen veel hoger. Bij 65 plussers betaald slechts 1 op de 250 verzekerden de premie niet op tijd.

Lager inkomen

De hoogte van het inkomen is zeker een factor bij de betalingsachterstand bij de zorg premie. Het percentage wanbetalers in de lagere inkomensgroepen, tot 16.000 euro, komt uit 1 op 18. En bij mensen in de bijstand geeft het CBS aan dat er sprak is van 1 op de 7.

Bij jongere allochtonen is bijna drie keer zo vaak een betalingsachterstand vergeleken met dezelfde leeftijdsgroep bij de autochtone jongeren. Onder Antilianen is het aandeel wanbetalers het hoogst, gevolgd door Surinamers.
Bezoek de site van het CBS voor meer informatie over dit onderwerp.