Maximale korting op zorgverzekering met Zorgpremiekorting.nl

Zorgpremiekorting.nlVia de site Zorpremiekoring.nl kan de consument die een zorgverzekering wil afsluiten snel zien welke kortingen op de premies verkregen kunnen worden. Op de site staan namelijk de zogenoemde open collectiviteiten beschreven waar de consument kan aansluiten. Voor deze collectiviteiten is aangegeven wat de zorgpremie voor 2009 zal worden. De site maakt daarbij onderscheid tussen zorgverzekeringen voor jongeren (18-30), studenten (met gratis condoom) en alle burgers. Voor deze drie doelgroepen zijn aparte overzichtspagina’s beschikbaar. Op deze pagina’s staan de verzekeraars opgesomd met een korte omschrijving van de zorgverzekering. In de kolommen daarachter staat vervolgens aangegeven welke premies per maand betaald moeten worden voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Deze bedragen staan weergegeven met de korting al toegepast. Indien een korting is toegepast staat ook het kortingspercentage weergegeven. Indien de klant meer wil weten over een desbetreffende verzekering kan een informatieve “link” gebruikt worden waarmee de klant op de internetsite van de desbetreffende zorgverzekeraar komt.
Het betreffen hierbij open collectiviteiten waar een ieder zich kan aansluiten. Deze collectiviteiten zijn dus niet afhankelijk van een arbeidsverband bij een vaste werkgever. Bij deelname aan een open collectiviteit hoeft de verzekerde niet meer van zorgverzekering te veranderen als deze van werkgever wisselt. En uit het overzicht blijkt dat de te verkrijgen kortingen misschien wel gelijk zijn als bij de werkgever. Voor meer informatie kunt u terecht op de site: www.zorgpremiekorting.nl