Krol uit zorgen over ouderen met budgetpolis

Ouderen budgetpolisDe laatste weken is er veel aandacht voor de budgetpolis. De zorgverzekering met een zeer scherpe premiestelling maar ook een mindere dekking. In de eerste maanden komen de ervaringen van klanten met hun nieuwe zorgverzekering. En dan wordt ook echt duidelijk welke zorgverzekering je precies hebt gekozen met een budgetpolis. De landelijke huisartsenvereniging heeft al een signaal afgegeven dat ouderen met een budgetpolis in problemen komen. Op basis van dit signaal heeft ook Henk Krol van 50Plus vorige week de minister om een reactie gevraagd. Hij wil weten van de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat ze van dit signaal vindt. Minister Schippers zou de verzekeraars moeten wijzen op een duidelijke communicatie over de dekking van de zorgverzekeringen.

Alleen via internet met Budgetpolis ?

Krol laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat de ouderen niet echt meer actief zijn op het internet. Dit terwijl je bij een budgetpolis vaak de medicijnen via het internet moet bestellen. De ouderen die niet in de grote steden wonen en dus verder van een apotheek afwonen hebben vooral last van dit probleem. Zij wonen vaak te ver van een gecontracteerde apotheker en zijn dan aangewezen op het internet. De stelling is dat de ouderen soms door de lagere inkomens noodgedwongen voor de budgetpolis hebben gekozen.

ZilverenKruis laat bezitter budgetpolis opnieuw kiezen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft gereageerd om de berichten over de budgetpolis. Het heeft haar klanten die in het bezit zijn van een budgetpolis laten weten dat zij tot 15 maart kunnen beslissen om een lopende budgetpolis om te laten zetten naar een naturapolis. Tot dit besluit is de verzekeraar gekomen naar aanleiding van de vele vragen die de verzekeraars ontvingen over de voorwaarden van de budgetpolis. Voor veel klanten waren deze dus niet duidelijk genoeg. Misschien dat andere zorgverzekeraars dit voorbeeld van Zilveren Kruis Achmea zullen gaan volgen.