Klanten Achmea zorgverzekeringen even niet welkom?

Zilveren Kruis AchmeaEerder deze week maakte het Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg bekend dat het een opnamestop heeft ingevoerd voor verzekerden van Achmea. Tot het eind van het jaar worden de Achmea-klanten geweigerd. Natuurlijk niet voor de spoedeisende hulp. Het ziekenhuis heeft voor het huidige jaar afspraken gemaakt met Achmea zorgverzekeringen (oa Zilveren Kruis, Agis en FBTO) ten aanzien van het aantal behandelingen dat vergoed zal worden vanuit de verzekeraar. Nu is dit maximaal aantal bereikt en heeft het Tweesteden ziekenhuis aangegeven niet voor de extra kosten te willen opdraaien. De extra kosten die gepaard gaan met de extra behandelingen dat zal worden uitgevoerd ten aanzien van de gemaakte afspraken. De verzekerden van Achmea worden daarom al sinds het begin van deze maand op een wachtlijst geplaatst voor een behandeling in het begin van het volgende jaar. Het ziekenhuis heeft aangegeven dat het om een klein aantal klanten gaat. In Tilburg zijn de meeste mensen verzekerd via een zorgverzekering van Uvit (oa Unive en VGZ) en de Brabantse zorgverzekeraar CZ.
Net nu de campagnes voor de zorgverzekeringen lopen komt dit nieuws naar buiten. Een erg vervelende timing lijkt me voor Achmea. Het is voor de verzekerden van Achmea niet prettig om deze zakelijke berichten over aantallen te horen. En natuurlijk zijn deze berichten ook erg onhandig voor de verzekerden die twijfelen om over te stappen naar een Achmea zorgverzekering. Achmea heeft al op dit bericht gereageerd en stelt dat ook verzekerden van andere zorgverzekeraars op de wachtlijst worden geplaatst. Gelukkig zijn het ziekenhuis en de verzekeraar in overleg gegaan en hebben ze ervoor gekozen om op deze manier tot betere afspraken te komen voor het nieuwe verzekeringsjaar.