Kartelvorming bij zorgverzekeraars?

zorgverzekering_kartelvorming_zorgverzekeraarsBestuursvoorzitter van Universiteit Medisch Centrum Groningen beticht de Nederlandse zorgverzekeraars van kartelvorming. Dit staat te lezen in het Financiële Dagblad van 15 januari. Toch wel harde kritiek richting de verzekeraars. De bestuursvoorzitter, Jos Aartsen, hekelt vooral de vertragende opstelling van zorgverzekeraars bij het introduceren van nieuwe behandelmethoden voor kanker. Volgens de voorzitter hebben ze maar één drijfveer en dat is een financiële.

Aartsen is op zoek naar financiering van een nieuw modern protonen behandelcentrum. Het ziekenhuis weet alleen nog niet of de zorgverzekeraars deze behandeling wel gaan vergoeden.

Verzekeraars vertragen nieuwe behandeltechniek?

Aartsen heeft het over een nieuwe behandeltechniek waarbij patiënten met protonen worden bestraald. Deze techniek heeft haar meerwaarde al bepaalt volgens de bestuursvoorzitter. Hij is ook van mening dat de zorgverzekeraars de meerwaarde inzien van de behandeling. Alleen de zorgverzekeraars betwisten de verwachte aantallen te behandelen patiënten met deze techniek. Gezien de lage verwachte aantallen gaan de zorgverzekeraars ervan uit dat één centrum voor behandeling genoeg is. Ook gezien de inkoop in het buitenland.

Volgens Aartsen is de afwachtende houding van de zorgverzekeraars het gevolg van financiële motieven. De kosten voor een behandelcentrum komen uit op € 70 à € 80 miljoen. Op basis van de verwachte lage aantal behandelingen zullen de kosten per behandeling fors oplopen.

Kartelafspraken zorgverzekeraars

Aartsen geeft aan dat de afspraak van de zorgverzekeraars om maar één behandelcentrum te hebben onjuist is. Hierbij wordt ook het vermoeden uitgesproken dat het om een kartelafspraak gaat. De zorgverzekeraars hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al benadert om een onderzoek te doen naar het standpunt van de zorgverzekeraars. Dit ten aanzien van hun standpunt over de nieuwe behandelwijze. Een besluit van de ACM laat nog even op zicht wachten. Daar wil Aartsen niet op wachten en is al op zoek naar financiering mogelijkheden voor het nieuwe behandelcentrum.