IZZ heeft zorgmantel voor medewerkers in de zorg

IZZ ZorgverzekeraarZorgverzekeraar IZZ (onderdeel van UVIT) heeft een mantelcontract gesloten met de werkgevers en de vakbonden in de zorg. Dit is een mantelcontract dat gericht is op de medewerkers in de verpleging en verzorging.

Mantel werknemers in de zorg

De mantel is ook van toepassing voor de werknemers in de thuiszorg. Dit contract zal per 1 januari 2009 in de plaats komen van de bestaande cao regeling voor de zorgverzekering. De contractpartijen hebben aangegeven nauw met elkaar in gesprek te blijven over het stimuleren van gezondheid en vitaliteit binnen de instellingen. De partijen hebben afgesproken dat de medewerkers die nu bij IZZ verzekerd zijn gebruik kunnen blijven maken van de regeling. Deze verzekerden kunnen dan nog steeds profiteren van de werkgeversbijdrage. Dit geldt alleen voor bestaande verzekeringen.

Lees meer over de IZZ zorgverzekering