IZA blijft zorgverzekeraar voor ambtenaren

zorgverzekeraar voor ambtenarenAl jaren is IZA de zorgverzekeraar voor ambtenaren. Maar het huidige contract voor de collectieve zorgverzekering eindigt op 31 december 2016. Belangrijk dus om snel duidelijkheid te geven over deze grote collectieve zorgverzekering. Nu is duidelijk geworden dat de 200.000 ambtenaren die bij de gemeenten, waterschappen en provincie werken, ook het komende jaar een IZA zorgverzekering kunnen afsluiten.

Bij de nieuwe collectieve zorgverzekering kan vanaf januari 2017 gekozen worden uit drie verschillende zorgverzekeraars. Afgelopen jaar waren het slechts twee zorgverzekeraars.

Niet alleen IZA Zorgverzekeraar voor ambtenaren

Via een aanbesteding door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het selectieproces voor een de nieuwe zorgverzekeraar gestart. Dit in samenwerking met de Unie van Waterschappen en het Interprovenciaal overleg.

Verzekeraars is gevraagd om een collectieve zorgverzekering aan te bieden voor de actieve ambtenaren en de gezinsleden. Maar ook voor oud medewerkers. De aanbesteding was er op gericht om de verzekerde meer keuze te bieden bij kiezen van een nieuwe zorgverzekering.

De VNG heeft per 2017 een nieuwe collectieve zorgverzekering afgesloten met drie verschillende zorgverzekeraars. Daardoor is de concurrentie toegenomen en heeft de verzekerde meer keuze.

Naast een zorgverzekering van IZA kan straks ook gekozen worden voor een zorgverzekering van CZ of Menzis.

De nieuwe contracten lopen vanaf 1 januari 2017 tot en met 1 januari 2020. Hierbij de optie om de collectieve zorgverzekering met een jaar te verlegen. In deze contracten zijn afspraken gemaakt over de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering.

Het is nu al duidelijk hoeveel collectiviteitskorting de ambtenaren kunnen krijgen op de zorgverzekering. Het gaat de wettelijk vastgestelde maximale korting van 10 procent.

Trots op zorgverzekeraar voor ambtenaren

Veel mensen zijn al jaren trouwe verzekerde via de IZA. Tom Kliphuis, voorzitter van Raad van bestuur van coöperatie VGZ, is er ook trots op om deze trouwe klanten te verzekeren. IZA kan er trots op zijn al jaren de zorgverzekeraar voor ambtenaren te zijn. Ze de site van IZA voor meer informatie.