Informatie Menzis over besteding Zorgpremie

Menzis ZorgpremieZorgverzekeraar Menzis komt met informatie over de besteding van de zorgpremie. De verzekeraar krijgt vaal de vraag naar de besteding van de ontvangen premie. Om goed antwoord te willen geven op deze vraag heeft Menzis in haar online platform MedeMenz de consument om input gevraagd over hoe Menzis de besteding van de premie op een heldere en inzichtelijke manier kon vertellen.

Besteding Zorgpremie Infographic

Verzekeraar heeft op basis van de gekregen input besloten om de informatie van besteding zorgpremie te tonen in een Infographic. Net niet de helft van de ontvangen premie gaat bij Menzis op aan het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is een percentage van 48,7%. Op de tweede plaats van de hoogste kostenposten staan de uitgaven aan de apotheek.

Dit is 10,8% van de ontvangen premie. Voor de kosten van de geestelijk gezondheidszorg is 9% van de premie nodig. Op de vierde plaats in het overzicht staan de kosten voor de wijkverpleging.

Daling bedrijfskosten Menzis besteding zorgpremie

Menzis geeft aan dat de bedrijfskosten het komende jaar sterk zullen gaan dalen. De verwachting is dat deze van 3,6% in 2014 zullen gaan dalen naar 2,4% in 2015. Onder deze bedrijfskosten vallen de kosten die Menzis moet maken voor het verwerken van de ontvangen declaraties. Maar ook de kosten voor lonen, huisvesting en ICT

Geen winstuitkering

Menzis is een coöperatieve organisatie en heeft geen winstoogmerk. De verzekeraar geeft aan geen winsten uit te keren en/of bonussen. Eventuele positieve resultaten zal de verzekeraar weer investeren in de zorg. Zo heeft het op basis van de reserves en de te verwachten positieve resultaten van 2014 de premie voor de zorgverzekering van 2015 laag kunnen houden. Door de inzet van deze reserves is de premiestijging van de nieuwe zorgverzekering minder hoog uitgevallen.

Lees meer over de zorgverzekering van Menzis.
Menzis Infograpic zorgpremie

(bron: zorgverzekeraar Menzis)

Bewaren