Independer sluit online veel nieuwe zorgverzekeringen

Independer verzekeringen vergelijkenBij Independer.nl beginnen de resultaten van de campagne voor de zorgverzekering duidelijk te worden. En de online tussenpersoon heeft erg goede zaken gedaan met de zorgverzekering. De directeur geeft zelfs aan dat het aantal online gesloten zorgverzekeringen is geëxplodeerd. De resultaten komen ver boven die van het jaar daar voor te liggen. De verwachting is dat de internetvergelijker rond de 93.000 zorgverzekeringen heeft gesloten. Volgens Independer.nl ligt het resultaat vijf maal hoger dan het jaar daarvoor. Met deze resultaten bevestigd Independer.nl wel duidelijk de kracht van het internet bij het sluiten van een zorgverzekering. Ook al heeft de online aanbieder niet alle zorgverzekeringen in de portefeuille. Bijvoorbeeld de zuivere internetlabels als CZ Direct en AnderZorg ontbreken. Volgens Independer.nl hebben ook deze verzekeringen een duidelijke groei in aantal verzekerden laten zien. Dus ook hier wordt het belang van internet bevestigd bij het oriënteren van een nieuwe zorgverzekering. Independer.nl geeft ook een duidelijkheid over het opzegpercentage. Deze komt voor de zorgverzekering dit jaar rond de 3% te liggen. De internetvergelijker verwacht hiermee onder het landelijk gemiddelde te liggen. Nog lang niet alle getallen voor de zorgverzekeringen zijn bekend. Voor veel zorgverzekeraars zijn dit spannende tijden omdat een hoog switch percentage wordt verwacht. Met man en macht worden de grote aantallen mutaties verwerkt en kan de rekening worden opgemaakt. Ben benieuwd of alle zorgverzekeraars transparant willen zijn over de behaalde resultaten.