Hoge vertrekpremies VGZ managers

Hoge vertrekpremies VGZZorgverzekeraar VGZ moet helaas hoge vertrekpremies VGZ managers bekend maken. In totaal gaat het om 1,5 miljoen euro. Een fors bedrag. Gezien de hoogte van de uitkeringen moesten deze in het jaarverslag gemeld worden. In zeven gevallen moest de VGZ hoge premies betalen voor het vertrek van personeel. Een moeilijk te brengen verhaal voor een zorgverzekeraar.

Hoge vertrekpremies VGZ gevolg reorganisatie?

Keer op keer lees je dat de zorgkosten de komende Jaren fors zullen gaan stijgen. Zorgverzekeraars en zorgverleners proberen dit tij te keren door waar mogelijk op de kosten te besparen. Door zeer kritisch naar de kosten te kijken moeten besparingen gevonden worden.

Wat niet strikt noodzakelijk is voor kwalitatief en toegankelijke zorg kan mogelijk geschrapt worden. Ook de verzekerde wordt gevraagd om op de kosten van de zorgverlening te letten.

In dit kader is het dan ook niet prettig om als zorgverzekeraar te moeten communiceren dat er hoge vertrekpremies betaald zijn. Zeker niet als het om extreem hoge bedragen gaat. Bedragen die slecht zullen gaan vallen bij de verzekerden.

In totaal heeft VGZ het afgelopen jaar afscheid genomen van zeven managers. Hiervoor is een totaal aan 1,5 miljoen uitgegeven. Het ging om het vertrek van twee directeuren, drie accountmanagers en een manager en een beleidsadviseur.

De vergoedingen die voor deze medewerkers zijn betaald variëren volgens RTL-Z van 164.000 tot 267.000 euro. Het gemiddelde bedrag komt uit op 214.000 euro. Forse bedragen dus.

Vijf van deze uitkeringen zijn gedaan als gevolg van het sociaal plan dat de zorgverzekeraar heeft. Een gevolg dus van het herstructureren van de organisatie. Hopelijk levert deze besparing op termijn dus meer op dan het bedrag dat de verzekeraar nu kwijt is.

De bedragen die de twee directeuren ontvingen zijn het gevolg van afspraken die waren vastgelegd in hun arbeidscontract.

Ontslagpremies Achmea

Vorig jaar kwam ook al een verzekeraar in het nieuws om hoge vertrekpremies voor bestuursleden. Het ging om vertrekkende bestuursleden Jeroen van Breda Vriesman en Danny van der Eijk. De bedragen die deze bestuursleden meekregen lagen veel hoger.

De vertrekpremies die de Achmea directeuren meekregen kwamen bovenop een doorbetaling van het salaris. Bij Jeroen van Breda Vriesman ging het om een voorwaardelijke vertrekpremie. Afhankelijk van het verloop van een rechtszaak wordt de vergoeding definitief.

Verbeteren van imago

Verzekeraars werken hard aan het verbeteren van het imago van de branche en de organisatie. In dat kader ziet je als verzekeraar ook niet te wachten op berichtgeving over hoge vergoedingen van bestuurders. Maar bij een reorganisatie wil je ook weer goed voor de oud werknemers zorgen.

Ook het aankondigen van ontslagen valt slecht in de maatschappij. En wanneer ontslagen toch onvermijdelijk zijn wil je een goed sociaal plan kunnen aanbieden.

Reacties gesloten