Groei FBTO Zorgverzekeringen door internet

FBTO zorgverzekeringOnder de zorgverzekeraars waren de verwachtingen afgelopen jaar ten aanzien van internet hoog. Langzaam komen de resultaten van de campagnes ten aanzien van de promotie van de zorgverzekeringen beschikbaar. Natuurlijk is het medium internet bij de grote zorgverzekeraars nog relatief jong. De grote zorgverzekeraars bedienen de klanten veelal op de oude vertrouwde manier via het call center of via de post. Dit heeft echter ook een beperkt bedieningsgemak en zorgt veelal voor hogere kosten in de verwerking van declaraties en polis mutaties. Op basis van de eerste schattingen blijkt dat zorgverzekeraar FBTO goed heeft gedraaid met het binnenhalen van nieuwe zorgverzekeringen. De verwachting is dat de portefeuille met 10% zal groeien en uitkomt op 220.000 zorgverzekeringen. Dat is een enorme groei. Ook de ander internet labels onder zorgverzekeringen hebben goed gedraaid. De verwachtingen zijn ook dat AnderZorg en CZ Direct enorm gaan plussen. Met de resultaten van Independer die al eerder bekend werden zien we de plussen in de markt van zorgverzekeringen komen onder de specifieke internetlabels. Eerste schattingen geven al aan dat de mutaties onder de zorgverzekeringen voor de helft een verschuiving heeft gegeven naar internet . Daarmee is het internet als distributiekanaal enorm in belang gestegen. En dan staan we nog aan de vooravond van nieuwe online initiatieven als e-health en online zorgdossiers. Daarmee komen de zuivere traditionele bedieningsconcepten nog meer onder druk te staan. De grote zorgverzekeraars kunnen dus de bestaande labels als hybride vorm gaan neerzetten waarbij call center en internet worden gecombineerd. Daarnaast hebben de meeste grote zorgverzekeraars al specifieke internetlabels in het assortiment zitten.