Gouden tijden zorgverzekeraars voorbij?

FTM zorgverzekeringenDe vette Jaren van de Nederlandse zorgverzekeraars zijn voorbij. Dit is de conclusie van Follow The Money (FTM). De organisatie deed onderzoek naar de resultaten van de zorgverzekeraars. Het resultaat op de basisverzekering is met 25% gedaald constateert FTM. De marges van de aanvullende zorgverzekeringen zijn bijna helemaal verdampt. De verzekeraars wisten door beleggingsresultaten de winstdaling nog enigszins te compenseren. Follow The Money constateert dat de Vette Jaren van de zorgverzekeraar voorbij zijn.

Jaren van stijging winst zorgverzekeraars

FTM constateert dat het jaren lang niet op kon bij de zorgverzekeraars. Sinds 2011 is de winst ieder jaar gestegen. FTM geeft aan dat de winst in 2013 zelfs 1,3 miljard euro was. Deze constante stroom van winsten heeft de zorgverzekeraar een slechter imago bezorgt. Klanten van de verzekeraars verweten de verzekeraars winst te maken over hun ruggen. DSW was één van de eerste zorgverzekeraars die een overschot aan ontvangen premie ging teruggeven aan de verzekerden. De minister van volksgezondheid wilde dat alle zorgverzekeraars de overwinsten weer met de verzekerden zouden delen.

Daling winst door premieverlaging

Afgelopen jaar zagen we dat veel zorgverzekeraars een dele van de winst gingen gebruiken om de premie voor de basisverzekering en/of aanvullende verzekeringen niet of beperkt te laten stijgen. De beschikbare middelen werden gebruikt om scherpe zorgpremies te kunnen aanbieden.

Deze inzet van buffers heeft geleid tot een daling van het resultaat dat de zorgverzekeraars behaalden in het afgelopen jaar. FTM zag het resultaat van de 9 grote zorgverzekeraars met 12% dalen.

Daling winst grote zorgverzekeraars

FTM publiceert de details van de resultaten van de vier grote zorgverzekeraars. Marktleider Achmea zag de winst uitkomen op 418 miljoen euro. In het jaar daarvoor werd nog een winst van ruim een half miljard euro gehaald. Zorgverzekeraar VGZ wist n 2013 ook een half miljard winst te realiseren maar zag deze in 2014 halveren tot 223 miljoen euro.

De zorgverzekeraar CZ en Menzis deden het relatief beter. Deze verzekeraars wisten de winsten wel te laten stijgen. CZ ging van 191 miljoen in 2013 naar 315 miljoen. Menzis ging van 126 miljoen euro in 2013 naar 230 miljoen in 2014.

Deze vier grote zorgverzekeraars hebben bijna 90% van de markt in handen. Bij Achmea nam het aantal verzekerden af. Bij de andere drie zorgverzekeraars was juist een lichte stijging in aantal verzekerden te zien.

Resultaat technische rekening daalt

Met de gepubliceerde resultaten van een winstdaling van 12% lijkt het allemaal wel mee te vallen. Alleen deze resultaten zijn vertekend door de beleggingsresultaten die de zorgverzekeraars wisten te behalen. Wanneer we naar het resultaat technische rekening kijken, resultaat op kerntaak van zorgverzekeraar, zijn de resultaten misschien wel alarmerend. Het verschil tussen de premieopbrengsten en de zorgkosten plus bedrijfskosten wordt hard kleiner. De daling die FTM ziet is 33%. Bij de aanvullende zorgverzekeringen is het resultaat bijna volledig verdampt. Daar is slechts een resultaat van 15 miljoen euro overgebleven. In de beginjaren waren deze aanvullende zorgverzekering nog een cash cow voor de verzekeraar.

Bezoek de website van Follow The Money voor meer informatie over het onderwerp. Daar kun je ook de volledige berichtgeving nalezen.