Goede stappen zorgverzekeraars volgens Minister

Minister SchippersDe zorgverzekeraars hebben goede stappen gemaakt bij het laatste zorgseizoen. De maatregelen die Zorgverzekeraars Nederland hebben genomen om het overstappen makkelijker te maken worden goed beoordeeld. Het ministerie van VWS komt met deze conclusie na het monitoren van de zorgverzekeraars op het vlak van werven en informatievoorziening bij het zorgseizoen 2015-2016.

Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering

Minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief aangeboden met de resultaten van de monitor overstapseizoen. Een brief van vier kantjes met een volledig rapport van 149 pagina’s als bijlage.

Verzekerden moeten bij een keuze voor de zorgverzekering een goede keuze kunnen maken voor de juiste zorgverzekering. Dit moet volgens de minister een weloverwogen keuze zijn. Hierbij is een goede informatievoorziening centraal. Het afgelopen overstapseizoen heeft de minister het overstap seizoen actief laten monitoren.

Hierbij werkt gekeken naar:

  • hoe werven zorgverzekeraars nieuwe klanten
  • hoe is de informatievoorziening van zorgverzekeraars richting verzekerden.

Minder zorgverzekeringen en geen vanaf prijzen

De hoofdboodschappen van de brief zijn onder andere dat het aantal modelovereenkomsten voor de basisverzekering zijn afgenomen. In 2016 zijn er nog 60 modelovereenkomsten tegenover 71 het jaar daarvoor.

De zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar niet geadverteerd met de vanaf prijzen. Ook werden minder welkomstgeschenken gegeven aan nieuwe verzekerden. Dit waren onderdelen van het actieplan Kern-gezond.

De toegankelijkheid van de aanvullende zorgverzekeringen is volgens de minister ook toegenomen. Slechts bij 2% van de aanvullende verzekeringen is er nog een medische selectie van toepassing.

Rond het actieplan Kern-gezond ziet de minister nog wel ruimte voor verbetering. Want niet alle collectiviteiten, vergelijkingssites en tussenpersonen hebben zich bij het actieplan aangesloten.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat ze de lijn van het actieplan ook bij het nieuwe zorgseizoen zullen doorzetten.

Eerder duidelijkheid contracten ziekenhuizen

Bij het afgelopen zorgseizoen was het in het begin nog niet duidelijk met welke ziekenhuizen de zorgverzekeraars contracten hadden. De onderhandelingen liepen nog terwijl de verzekerde al wel een keuze voor de nieuwe zorgverzekering kon maken.

De Minister is hierover in overleg met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de Nederlandse zorg autoriteit (NZa). Streven is om de contractering van ziekenhuizen in 2016 beter te laten verlopen.

Polisvoorwaarden nog duidelijker

In de brief geeft de Minister aan dat de polisvoorwaarden bij veel zorgverzekeraars nog op een relatief “hoog taal niveau” worden beschreven. Verschillende zorgverzekeraars hebben al laten weten actie te ondernemen om de polisvoorwaarden begrijpelijker te presenteren.

Alleen nieuwe zorgverzekeringen

Opvallend is dat in het actieplan is bepaald dat de zorgverzekeraars zich niet uitsluitend bij werving richten op nieuwe zorgverzekeringen. In de brief wordt aangegeven dat één zorgverzekeraar wel acties heeft gehanteerd gericht op alleen nieuwe verzekerden.

Ook blijkt dat een collectiviteit en een volmacht wel hebben geadverteerd met een vanaf-prijs.

Dit was niet in lijn met het actieplan dat was opgesteld.

(bron foto: rijksoverheid.nl)