Goed jaar voor zorgverzekeraar De Friesland

De Friesland ZorgverzekeraarOp het eind van vorig jaar is De Friesland veel in het nieuws gekomen. Normaal hoor je weinig over deze zorgverzekeraar. Maar de aangekondigde fusie met het grotere Achmea heeft veel reacties los gemaakt. En de fusie is nog niet afgerond en moet zelfs nog goedgekeurd worden. Eerder deze maand maakte de zorgverzekeraar de resultaten van het vorige verzekeringsjaar bekend. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat De Friesland een positief bedrijfsresultaat heeft gerealiseerd van maar liefst 31 miljoen euro. Het grootste deel, twee derde, is het gevolg van de positieve beleggingsresultaten. Maar ook de normale bedrijfsvoering heeft een keurig winstcijfer opgeleverd. Ook wat betreft de omvang van de verzekerings portefeuille veracht de zorgverzekeraar goede resultaten te kunnen melden. In het jaar 2009 had De Friesland nog te maken met een daling van het aantal zorgverzekeringen. De verwachting is dat dit jaar betere resultaten zullen worden behaald. Hier zijn echter nog geen definitieve resultaten van bekend. Maar de verwachtingen zijn hoog. Van het onlangs gelanceerde internetlabel Kiemer wordt namelijk vele verwacht. Een zorgverzekering die inspeelt op een specifieke doelgroep en waarbij vol is ingezet op internet. De Friesland geeft aan dat we in het huidige jaar veel van de zorgverzekeraar mogen verwachten. De verzekeraar wil actie deelnemen in het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten zoals E-health. Ook op het vlak van preventie zal de verzekeraar meer activiteiten gaan ontplooien. Zo zullen verschillende bewegingsprogramma’s opgezet worden.