Gezin betaalt in 2013 123 euro per jaar meer aan zorgverzekering

Verzekeringssite zorgverzekering 2013Vandaag vroeg heeft Verzekeringssite.nl een persbericht gestuurd over wat gezinnen kwijt zijn aan de zorgverzekering 2013. Veel verzekeraars hebben de premies voor de nieuwe zorgverzekering al bekend gemaakt. En de vergelijkingssite heeft ook informatie onder embargo ontvangen. Dara kan het natuurlijk niet over publiceren maar weet het wel wat de impact zal zijn op de premies die de consumenten moeten gaan betalen. Hierbij het bericht dat Verzekeringsite.nl vandaag heeft uitgestuurd:

Een gezin gaat in 2013 123 euro per jaar meer aan zorg betalen. De premie van de basisverzekering stijgt niet, maar de premie van de aanvullende zorgverzekering stijgt wel licht. De grootste stijging zit echter in de verhoging van het eigen risico. Een gezin gaat gemiddeld 122 euro meer aan eigen risico betalen. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl naar de premies van de populairste pakketten van de vijf grootste verzekeraars.

CZ verlaagt basispremie met 2 procent

CZ verlaagt komend jaar de premie van 107,80 naar 105,60 euro per maand. Een opvallende ontwikkeling aangezien de andere grote zorgverzekeraars hun premie niet of nauwelijks verlagen. Volgens CZ kan de premie omlaag omdat er in 2012 winst is gemaakt dat in 2013 wordt teruggegeven aan de klant. Bovendien verhoogt CZ de premie van de aanvullende zorgverzekering niet.

Verhoging eigen risico

In 2013 wordt het eigen risico verhoogd van 220 euro naar 350 euro. Volgens het ministerie van Volksgezondheid leidt de verhoging tot een stijging van het gemiddelde eigen risico met 61 euro.

Chronisch zieke

Een chronisch zieke gaat zelfs nog meer betalen, doordat deze meer eigen risico zal moeten betalen. Deze mensen maken waarschijnlijk gebruik van het gehele eigen risico: 350 euro. Een gezin met een hoog zorggebruik gaat hierdoor volgend jaar 261 euro per jaar extra betalen.

Gunstig voor lage inkomens

Lage inkomen worden gecompenseerd voor de verhoging van het eigen risico naar 350 euro. De inkomens tot het wettelijk minimumloon krijgen 115 euro per jaar per persoon extra via de zorgtoeslag. Deze nieuwe regeling kan zeer gunstig voor deze groep uitpakken wanneer zij weinig zorggebruiken. Zij hoeven namelijk geen eigen risico te betalen (ze gebruiken geen zorg), maar krijgen wel de volledige compensatie van 115 euro. Zij gaan er hierdoor in 2013 op vooruit. Mensen met een inkomen boven het minimumloon ontvangen steeds minder compensatie. (Bron: op basis van persbericht Verzekeringssite.nl)
Zie de site van Verzekeringssite.nl voor meer informatie over dit onderwerp. In het persbericht zijn een tweetal tabellen opgenomen met veel detail informatie.