Geven de vergelijkingssites wel het juiste advies ?

MercerNet op het eind van de eindejaars campagne van de zorgverzekeraars, komt Mercer met vragen ten aanzien van de vergelijkingssites. Het adviesbureau twijfelt niet aan de objectiviteit van de verschillende vergelijkingssites maar stelt vraagtekens bij de volledigheid van een gegeven advies. Vooral de suggestie dat een keuze voor een hoger Eigen Risico vele voordeel kan opleveren valt verkeerd bij Mercer. Het adviesbureau stelt dat het voor de consument erg moeilijk en bijna onmogelijk is om goed in te schatten welke zorg in het komende jaar afgenomen gaat worden. Tevens kan een hoger Eigen Risico resulteren in een gedrag waarbij consumenten het raadplegen van zorgverleners zo lang mogelijk gaan uitstellen. Daarmee loop je het risico dat een ziektebeeld of kwaal zich pas in een later stadium openbaart. Hierdoor kunnen de kosten die dan gemaakt worden wel eens veel hoger uitvallen. Ook geeft Mercer aan dat veel collectiviteits kortingen die de consument kan krijgen niet altijd worden meegenomen in de vergelijkingssites. Denk dat deze informatie ten aanzien van de kortingen en voordelen van collectiviteiten vaak onbekend blijven voor veel van de vergelijkingssites. Natuurlijk proberen de sites wel invulling hier aan te geven door pseudo collectiviteiten te gebruiken bij de vergelijkingen. Daarmee krijgt de consument al wel een beter beeld maar blijft het nog steeds onvolledig en misschien ook wel onjuist. Consumenten zullen zelf dus altijd goed moeten kijken welke extra’s een collectiviteit, waar ze aan kunnen deelnemen, kan opleveren.