Gemeente Amsterdam helpt Agis met zorgpremie

Agis ZorgverzekeringDe gemeente Amsterdam gaat zorgverzekeraar Agis helpen met het innen van premie voor de zorgverzekering. Het gaat hierbij om moeilijk inbare zorgpremie van 2000 mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente gaat de te betalen zorgpremie inhouden op de uitkering en deze overmaken aan zorgverzekeraar Agis.

2000 Agis klanten in wanbetalings regeling

In de berichtgeving over de ingreep van de gemeente Amsterdam valt te lezen dat op dir moment 2000 Agis klanten in een wanbetalingsregeling zitten. Deze groep heeft een premieachterstanden heeft zes maanden geen premie betaald. Naast het als nog betalen van deze premie zullen deze klanten ook een boete moeten betalen. Verzekeraar Agis geeft aan dat deze groep klanten op dit moment de premie aan het betalen is, inclusief de boete. Voor de klanten is het een groot bedrag dat ze moeilijk kunnen missen. Zonder ondersteuning is het voor deze groep moeilijk om uit de betalings problemen te komen.

Uit wanbetalingsregeling

De groep klanten zal binnenkort uit de wanbetalingsregeling worden gehaald. Zo hoeft geen boete meer betaald worden. De dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam zal gaat de premie op de uitkering inhouden inclusief een bedrag van 35 euro. Met dit bedrag kan de schuld die bij zorgverzekeraar Agis is opgebouwd afgelost kan worden. Deze verzekerden kunnen bij Agis een basisverzekering afsluiten inclusief een aanvullende verzekering. Dan moeten de klanten de regeling wel drie jaar volhouden. De gemeente geeft aan dat de regeling niet verplicht is. De geselecteerde 2000 klanten van Agis ontvangen een brief met uitleg over de regeling. Daarin wordt ook de optie om af te zien van de regeling beschreven. Amsterdam verwacht dat iedereen zal deelnemen aan deze regeling die daarvoor wordt benaderd. Wil je niet mee doen met deze regeling, moet je dit wel laten weten. Want de gemeente gaat ervan uit dat zonder reactie de verzekerde instemt met de regeling.

Agis heeft deze regeling eerder toegepast op een groep van 300 verzekerden. Deze proef is zeer succesvol verlopen. Agis geeft aan dat meer steden belangstelling hebben getoond voor deze regeling. Het is niet duidelijk om welke gemeentes het gaat.