Geen verwijzing van huisarts meer nodig ?

Unive zorgverzekeringUnive geeft op haar site aan dat het vanaf 1 augustus niet meer nodig is om voor specifieke behandelingen een verwijsbrief te halen. Je kunt dus direct naar de zorgverlener gaan. Dit is het geval bij een bezoek aan de dietist, ergotherapeut, logopedist en/of podotherapeut. Voor deze behandelingen en die van de fysiotherapeut is geen verwijzing meer nodig. Wanneer klanten van UVIT vervolgens kiezen voor een gecontracteerde zorgverlener, zullen alle kosten van de behandeling volledig worden vergoed conform de dekking. Voor niet gecontracteerde zorgverleners kan het mogelijk zijn dat de verzekerde een deel van de kosten zelf moet betalen. Wel is het mogelijk dat voor aan een behandeling wordt begonnen de klant eerst een machtiging moet hebben van de zorgverzekeraar. In dat geval zal de zorgverlener u een machtiging laten vragen. Dit kan bijvoorbeeld via de medisch specialist of toch weer de huisarts.