Geen verhoging eigen risico zorgverzekering 2017

eigen risico zorgverzekering 2017Jaar op jaar zien we een aanpassing van de hoogte van het eigen risico. Nu is bekend geworden dat we geen verhoging eigen risico zorgverzekering 2017 hoeven te verwachten. Ook voor het komende verzekeringsjaar is de hoogte van het eigen risico vastgesteld op 385 euro.

Zorgkosten onder controle?

Afgelopen jaren zagen we het eigen risico fors toenemen. In 2012 moest je bij de zorgverzekering nog rekening houden met een verplicht eigen risico van 220 euro. Een jaar later was dit bedrag al verhoogd naar 350 euro. We moesten allemaal meebetalen aan de stijgende zorgkosten.

Voor de zorgverzekering van 2015 was een vrijwillig eigen risico vastgesteld van 375 euro. Afgelopen jaar was het al weer 385 euro. De angst was groot dat dit bedrag alleen maar fors zou stijgen de komende jaren. De Telegraaf geeft aan dat de SP zelfs een bedrag van 500 euro mogelijk achtte.

Politieke partijen spraken zelfs over een boete op ziek zijn. De hoogte van het eigen risico is een zeer actueel onderwerp. We hebben er allemaal mee te maken.

Nu blijken de kosten van de zorg onder controle en is voor het komende jaar geen aanpassing nodig voor de hoogte van het vrijwillige eigen risico. Al weten we nog niet welke wijzigingen in de basisdekking van de zorgverzekering worden doorgevoerd.

Kunnen we de komende jaren misschien zelfs een daling van het eigen risico verwachten. Of zien we komende jaren toch weer een verhoging van dit eigen risico. Het afschaffen van het eigen risico is niet te verwachten. Dit zouden te hoge kosten met zich meebrengen. Of de hele opzet van de huidige zorgverzekering moet worden aangepast.

Niet alles valt onder eigen risico

Voor de verzekerden is het niet altijd duidelijk welke behandelingen wel en niet onder het eigen risico vallen. De laatste jaren wordt hier gelukkig wat meer aandacht aanbesteed. De verzekeraars en de overheid informeren over duidelijker dat huisartsbezoeken en kraamzorg niet onder het eigen risico vallen.

Aanpassingen van zorgverzekering 2017?

We moeten even tot Prinsjesdag wachten om meer duidelijkheid te krijgen over eventuele aanpassingen bij de zorgverzekering 2017. Volgens de eerste gelekte informatie zou de premie voor de nieuwe zorgverzekering wel iets hoger uitvallen.

Ook zou de maximale zorgtoeslag een paar euro toenemen per maand. Binnenkort meer duidelijkheid over de nieuwe basisverzekering.