Gaat aanvullende zorgverzekering verdwijnen?

gaat aanvullende zorgverzekering verdwijnen

Afgelopen week veel ophef over een bericht van de DNB over aanvullende zorgverzekering. De Nederlandsche Bank waarschuwt voor het verdwijnen van deze aanvullende verzekering. Komt betaalde zorg verder onder druk te staan? Is de opzet van de huidige zorgverzekering nog wel geschikt voor de toekomst?

Daling aantal aanvullende zorgverzekeringen

De DNB ziet het aantal gesloten aanvullende zorgverzekeringen afnemen. De consument is kritischer en kiest niet zomaar voor een aanvullende zorgverzekering. Steeds vaker wordt gekeken naar de zorg die men verwacht nodig te hebben. Op basis daarvan wordt besloten of een aanvullende zorgverzekering dan wel echt noodzakelijk is.

Wanneer het aantal verzekerden dat een aanvullende zorgverzekering sluit afneemt, worden premie inkomsten hiervoor lager. Daarbij dan ook nog de verwachting dat de verzekerden met een aanvullende dekking ook nog meer gaan claimen. De marge op deze aanvullende zorgverzekering komt dan onder druk te staan.

De DNB geeft aan dat nu al bepaalde polissen verliesgevend zijn voor de zorgverzekeraars. Om hierop te reageren zullen de premies van de aanvullende dekking verhoogd moeten worden. Of de zorgverzekeraar moet de dekking van een aanvullende zorgverzekering aanpassen.

Grote groep met aanvullende zorgverzekering

Uit de berichtgeving van de DNB blijkt dat de groep met een aanvullende zorgverzekering nog steeds groot is. Vier op de vijf verzekerden kiest voor een aanvullende zorgverzekering. Dit percentage lag een aantal jaren wel hoger.

Bij het afsluiten van de nieuwe zorgverzekering kiezen consumenten kiezen steeds vaker voor een vrijwillig hoger risico. Vooral om de maandelijkse premie lasten voor de zorgverzekering te verlagen. Ook deze drang om te besparen op de premie voor de zorgverzekering zal de reden zijn om minder snel een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

De DNB roept de zorgverzekeraars op om een ander beleid te gaan voeren bij de aanvullende zorgverzekeringen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een meerjarige aanvullende zorgverzekering.

Aandachtspunten voor zorgverzekeraars

In het rapport dat de DNB naar buiten brengt worden meer aandachtspunten genoemd voor de zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld het risico van de vergrijzing. De verwachting is dat door de vergrijzing de zorgkosten fors zullen toenemen. Hierop zullen de zorgverzekeraars moeten inspelen.

Een ander opvallend aandachtspunt is de mate waarin de zorgverzekeraars de inkomsten en uitgaven kunnen inschatten. Zorgverleners zijn niet altijd even snel met het indienen van de declaraties bij de verzekeraar.

Bij apothekers en ziekenhuizen kant het wel maanden duren voordat een nota wordt ingediend. In sommige gevallen duurt het nog wel langer. De verzekeraars hebben drie jaar nodig om een schadejaar te kunnen afronden.

Gaat aanvullende zorgverzekering echt verdwijnen?

Niet iedereen deelt de conclusie van de DNB. De verwachting van de Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is dat de aanvullende zorgverzekering voorlopig wel zal blijven bestaand. Deze aanvullende verzekering is te belangrijk voor veel verzekerden.Wel moeten de zorgverzekeraars goed blijven kijken naar de samenstelling van de aanvullende verzekering. Zodat

Heb je wel een aanvullende zorgverzekering nodig?

Na de publicatie van het bericht van de DNB kwamen diverse reacties los. Op de radio was ​ook veel aandacht voor het onderwerp. Verschillende experts werden aan het woord gelaten.

Een enkele expert gaf daarbij aan de aanvullende zorgverzekering zelfs overbodig te vinden. Eventuele extra zorgkosten kunnen we zo ​betalen is de stelling. Ook bij een eventuele tandartsbehandeling. Toch wel een verrassend standpunt. ​

Natuurlijk zijn niet alle behandelingen die een aanvullende zorgverzekering vergoed even duur. Maar bij de tandarts schrik ik altijd weer van de bedragen. Je zult maar een tandartsbehandeling nodig hebben. Lijkt me niet een bedrag dat je als gezin zo maar kan betalen.

Niet iedereen heeft maandelijks evenveel te besteden. ​We kunnen natuurlijk ook de dekking van de basisverzekering weer uitbreiden. Hierdoor zou een aanvullende zorgverzekering minder belangrijk worden.