Gaan we besparen op de aanvullende zorgverzekering?

Independer ZorgverzekeringVandaag komt het Assurantie Magazine met berichtgeving over de aanvullende zorgverzekering. Consumenten gaan op zoek naar mogelijkheden om te besparen op de lopende kosten. Nu wordt de aanvullende zorgverzekering gezien als een optie om te bezuinigen. Dit is tenminste de conclusie die wordt getrokken op de informatie die Independer.nl beschikbaar stelt. Ook blijken steeds meer consumenten te kiezen voor een hoger Eigen Risico. Daarbij wordt dan gekozen voor een extra eigen risico bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Met al deze aanpassingen wordt de maandpremie laag gehouden. Voor een gezin kan dit al gauw veel euro’s per maand schelen in de premie voor een zorgverzekering.

Minder vraag naar dekking Fysiotherapie

De afgelopen dagen hebben zeer veel Nederlanders gebruik gemaakt van verschillende vergelijkingssites om te kijken wat de ideale zorgverzekering is voor de persoonlijke situatie. Bij het uitvoeren van premieberekeningen zijn verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd. De informatie over de vergelijkingen die zijn uitgevoerd tot en met de tweede Kerstdag blijkt dat er minder vraag is naar dekking voor Fysiotherapie. De vraag naar deze dekking is ruim 10% gedaald. Ook ziet Independer dat minder Nederlanders een vergelijking doen voor een tandartsverzekering. Wat me enorm verbaasd is het hoge percentage van de bezoekers dat kiest voor een eigen risico van 800 euro. Ruim 20% van de Independerbezoekers kiest dit jaar voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico

Veel meer oversluitingen dan vorig jaar

Tot en met de tweede Kerstdag heeft Independer.nl veel meer overstappers waargenomen dan in voorgaande jaren. De site geeft aan dat dit ruim vier keer zoveel is. Independer.nl verwacht dat de komende dagen nog een half miljoen Nederlanders zal overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Vooral de vergelijkingssites laten deze dagen weten dat ze veel overstappers verwachten. Misschien zal het werkelijke aantal achteraf wel weer meevallen. Want juist de vergelijkingssites zien graag dat de consument van haar diensten gebruik maakt om een andere zorgverzekering te kiezen.