Gaan we massaal overstappen van Zorgverzekering ?

Independer ZorgverzekeringIndepender heeft een onderzoek uitgevoerd naar het aantal Nederlanders dat dit jaar van plan is om te wisselen van zorgverzekering. De conclusie is dat meer mensen van vorig jaar willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Dit staat te lezen in het persbericht dat Independer heeft opgesteld.

In het bericht staat aangegeven dat 11,6% van de Nederlanders overweegt om over te stappen van zorgverzekering. Dit is een hoger percentage dan vorig jaar. In dezelfde periode van het jaar lag het percentage toen op 8,7%. Vooral bij de mensen tussen de 25 en 44 jaar is de intentie om te wisselen groot. Daar ligt het percentage zelfs op 17%. In de leeftijdscategorie van 45 tot en met 64 jaar is ook een stijging te zien. Daar geeft 10% aan de intentie te hebben om te wisselen van zorgverzekering.

Opvallend is groei bij de groep van 65 plussers. Daar lag de intentie om te wisselen vorig jaar nog onder een procent. Nu geeft 6% van deze groep aan de intentie te hebben om te wisselen van zorgverzekering. Toch wel een grote toename. Dit bij een groep waarvan verwacht wordt dat ze moeilijk kunnen wisselen omdat ze vaak beperkt worden in het wisselen van zorgverzekering.

In het bericht geeft Independer verder aan dat het werkelijke percentage van Nederlanders dat van zorgverzekering altijd lager uitvalt. Vooraf kan de intentie er wel zijn. In de praktijk kun je als verzekerde tegen belemmeringen aanlopen of onduidelijkheden. Bij een vergelijking van de zorgverzekeringen wordt pas echt duidelijk hoe goed een bestaande zorgverzekering is. Belangrijkste reden om niet te wisselen van zorgverzekering is de tevredenheid over de prijs van de huidige verzekering en de goede service. Vooral deze service is bij een nieuwe zorgverzekering een onbekend iets. Je kunt natuurlijk afgaan wat anderen over de service zeggen. Maar de eigen ervaring weegt vaak toch zwaarder. En deze ervaringen heb je bij de eigen zorgverzekering. Consumenten die in het verleden van zorgverzekering zijn gewisseld kunnen teleurgesteld zijn over de service bij een goedkopere zorgverzekering.

Het onderzoek waarover Independer publiceert is uitgevoerd door TNS Nipo. Zie de site van Independer voor meer details over de onderzoeksresultaten.