Forse premieverschillen in populairste zorgpakketten van Nederland

Logo Verzekeringssite.nlOnder grootste verzekeraars stijgt zorgpremie Agis het meest. De meeste Nederlanders gaan volgend jaar 4,5 procent meer betalen voor hun zorgverzekering. Tussen de zorgverzekeraars zijn er echter grote verschillen in de premiestijging waarneembaar. De onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl onderzocht de populairste pakketten van de vijf grootste zorgverzekeraars van Nederland en geeft uitleg over de premieverschillen. Voor verzekerden van Agis is de stijging het grootst (5,3 procent). Een gezin betaalt in 2010 bij Agis 170,40 euro per jaar meer. Bij CZ stijgen de zorgpremies het minst (3,7 procent).
Onderzoek naar vijf grootste zorgverzekeraars In het onderzoek van Verzekeringssite.nl zijn de basisverzekering én de aanvullende verzekeringen van de vijf grootste zorgverzekeraars opgenomen. Samen bedienen deze maatschappijen meer dan 90 procent van de verzekerden in Nederland. Voor elk van de verzekeraars is uitgegaan van het zorgpakket dat de meeste klanten hebben. De dekking van aanvullende verzekering kan verschillen.
Premies goedkope zorgverzekeringen De meeste zorgpremies voor 2010 zijn inmiddels bekend gemaakt. Momenteel is de basisverzekering van het internetlabel CZdirect het goedkoopst: 86,00 euro per maand. Naar verwachting duiken AnderZorg en Univé Zekur hier nog onder.
Wijzigingen eigen risico en basispakket 2010 Het basispakket kent slechts kleine wijzigingen. Zo wordt het mandibulair repositie apparaat (t.b.v. het ademhalingsstelsel) in het basispakket opgenomen. De vergoeding voor Acetylcysteïne (een slijmoplossend middel) verdwijnt. De eigen bijdragen voor kraamzorg en zittend ziekenvervoer worden verhoogd. Orgaantransplantaties buiten Nederland/EU worden uitgesloten.
Nieuwe zorgpolis Uiterlijk 19 november hebben alle Nederlanders de nieuwe polis voor 2010 van hun zorgverzekeraar ontvangen. Tot 1 januari 2010 heeft iedereen de tijd om de oude verzekering op te zeggen. Aanmelden bij een nieuwe verzekeraar kan vervolgens tot 1 februari 2010. Onderneemt een verzekerde niets, dan is men vanaf 1 januari 2010 tegen de ontvangen polisvoorwaarden verzekerd. Neem dus wel actie om te profiteren van de premieverschillen. (bron: Verzekeringssite.nl)