FBTO ziet groei van digitale zorgdeclaraties

FBTO zorgverzekeringFBTO was vorig jaar gestart met het digitaal afhandelen van de zorg declaraties. Hierbij lag de focus op de consumenten die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal declaraties. FBTO realiseerde zich bij aanvang maar al te goed dat het succes afhankelijk zou zijn van de mate waarin de klant digitaal kan aanleveren. Een vraag was natuurlijk hoeveel verzekerden in staat zouden zijn om de nota’s te kunnen scannen. Dit punt van zorg heeft FBTO er niet van weerhouden om met het traject te starten. En naar wat nu blijkt is deze aanpak zeer succesvol gebleken. Volgens een artikel in Assurantie magazine online dient ruimt een kwart van alle zorgverzekerden van FBTO zijn/haar declaraties digitaal in. Met een zorgportefeuille van ongeveer 175000 verzekerden zijn dit grote aantallen. Het gaat in totaal dan om 4000 a 5000 declaraties per week. Met deze vernieuwing heeft de Achmea dochter aangetoond dat de Nederlandse consument klaar is voor digitaal declareren. Naast het voordeel dat deze digitale declaraties opleveren voor FBTO, kan ook de verzekerde profiteren. Verzekerden die digitaal declareren ontvangen in het algemeen binnen drie tot vijf werkdagen het geld op hun rekening. En de klant kan altijd online de ingediende nota’s raadplegen. Om het de verzekerde zo eenvoudig mogelijk te maken biedt de Achmea dochter de klant de mogelijkheid om tot tien nota’s in te dienen per digitale declaratie. Zie verder de website van www.fbto.nl